erewrbtt-in

Obsługa prawna nieruchomości

 

Udzielamy wsparcia w każdej sprawie dotyczącej nieruchomości, np. z zakresu:

more-arrow-blue  najmu lokalu, w tym najmu okazjonalnego (m.in. czas umowy, wypowiadanie umowy najmu);

more-arrow-blue  działu spadku z nieruchomościami (w tym także dziedziczenie prawa do najmu);

more-arrow-blue  kupna i sprzedaży nieruchomości, w tym od dewelopera;

more-arrow-blue  nieruchomości małżeńskich w konktekście prowadzonej działalności gospodarczej;

more-arrow-blue  podziału działek;

more-arrow-blue  uzbrojenia nieruchomości;

more-arrow-blue  uaktualnienia treści księgi wieczystej;

more-arrow-blue  zapisania nieruchomości na wypadek śmierci;

more-arrow-blue  podatków (np. ryczałt czy skala przy najmie, wynajmowanie kilku mieszkań a działalność gospodarczaVAT przy najmiepodatek od domku letniskowego, podatek od wynajmu miejsc parkingowych, podatek od nieruchomości najmowanej od gminy);

more-arrow-blue  spraw wspólnoty mieszkaniowej (np. spory we wspólnocielicytacja na wniosek wspólnoty, problem bezumownego korzystania z powierzchni wspólnotyparkowanie na terenie wspólnoty, opłaty we wspólnocie);

more-arrow-blue służebności i zasiedzenia

more-arrow-blue dochodzenia roszczeń związanych z kredytami hipotecznymi udzielonymi we frankach szwajcarskich. Skorzystaj ze wsparcia i spróbuj uzyskać niższe oprocentowanie i obniżenie kredytu lub zwrot nadpłat;

 

Od 2004 r. obsługuję sprawy nieruchomości Polskiej Telefonii Cyfrowej (obecnie T-Mobile Polska S.A.). Ściśle współpracuję ze znanym portalem dotyczącym nieruchomości www.dopoznania.pl. Rozwiązuję na co dzień problemy związane z nieruchomościami, jest to wiodąca, nie poboczna, dziedzina mojej działalności.

 

Przykładowe sprawy z dziedziny nieruchomości jakimi zajmowaliśmy się w kwietniu 2017 r. znajdziecie Państwo tutaj.

 

Aktualności prawne dotyczące nieruchomości znajdziecie Państwo tutaj.

 

Zachęcamy do umówienia się na spotkanie.


Nasze wsparcie może polegać m. in. na:

- udzieleniu porady prawnej;
- sporządzeniu umowy, opinii lub pisma;
- reprezentowaniu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym;
- kompleksowej obsłudze spraw nieruchomości;

 

Cennik naszych usług more-arrow

 

 

Doświadczenia w sprawach nieruchomości zdobywam w najlepszy możliwy sposób - wspierając sprawy mojej rodziny, tj.:

- Najem krótkoterminowy w ramach Apartamentów Stary Rynek.

- Portal z ofertą deweloperów www.dopoznania.pl.

- Podział, uzbrojenie i sprzedaż działek w Inowrocławiu.