erewrbtt-in

 

Zakładanie i przekształcanie spółek – obsługa prawna

 

Oferujemy następujące usługi w zakresie zakładania i przekształcania firm:

 

Doradztwo w zakresie wyboru dogodnej formy prawnej prowadzenia działalności z uwzględnieniem elementów podatkowych. Porozmawiamy o kryteriach na bazie, których powinien zostać dokonany wybór.

Obsługa prawna procesu zakładania działalności, tj. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek jawnych, spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych, w tym spółek z kapitałem zagranicznym oraz działalności jednoosobowej.

Obsługa prawna procesu przekształcenia, w tym m.in. przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę.

Obsługa prawna procesu podziału spółki.

Obsługa prawna procesu likwidacji spółki.

Obsługa prawna innych procesów, m.in. takich jak: 
- przeniesienie udziałów w spółce lub aktywów spółki; 
- organizacja Zgromadzenia Wspólników;
- reprezentowanie wspólnika w sporze ze spółką lub spółki w sporze ze wspólnikiem;
- obciążenie udziału w spółce;
- egzekucja z udziału w spółce;
- powołanie i odwołanie członka organu spółki oraz prokurenta;
- zbudowanie systemu pełnomocnictw;
- uregulowanie relacji członek zarządu-spółka;
- sporządzanie procedur wewnętrznych (usługa compliance);

 

W ramach obsługi prawnej procesów oferujemy:

1) Doradztwo w zakresie wyboru dogodnej ścieżki postępowania.

2) Sporządzenie stosownych umów i oświadczeń.

3) Obsługę procesu w relacji z notariuszem.

4) Obsługę procesu rejestracji w KRS.

 

  

Zapraszam do kontaktu.