erewrbtt-in

 

Oferuję prowadzenie spraw sądowych:

- o zapłatę z umowy (m.in. sprzedaży, najmu, zlecenia, dostawy, o dzieło, o pracę, o roboty budowlane, ubezpieczenia, kredytu hipotecznego) i deliktu wraz z odsetkami;

- o naruszenie praw autorskich i praw do znaku towarowego;

- o zniesienie współwłasności lub/i o dział spadku;

- o ochronę dóbr osobistych;

- rejestracji spółki;

- w postępowaniu wieczystoksięgowym;

- o upadłość konsumencką;

W zdecydowanej większości przypadków odradzam zwłokę w podejmowaniu decyzji, dotyczy to zwłaszcza spraw o zapłatę. Przed złożeniem sprawy do sądu dokonuję jednak zawsze analizy czy w najlepszym interesie Klienta jest wszcząć procedurę sądową. Analiza często dotyka zagadnień związanych z majątkiem małżeńskim i odpowiedzialnością członka zarządu.

Zachęcam do zapoznania się z cennikiem i do kontaktu.