erewrbtt-in

Najem nieruchomości podlega podatkowi VAT niezależnie od tego, czy jest świadczony przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikiem jest każdy, kto wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na jej cel lub rezultat.

Z kolei definicja działalności gospodarczej (art. 15 ust. 2) składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy przedsiębiorców (producentów, handlowców, usługodawców itd.), a więc profesjonalistów prowadzących zarejestrowaną działalność. Druga część natomiast odnosi się do czynności polegających na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie zatem z definicją działalności gospodarczej stworzoną dla celów podatku od towarów i usług nie jest konieczne, aby wszelkie czynności, w tym świadczenie usług najmu, były wykonywane zawodowo. Przepisy przewidują również taką sytuację, kiedy działalność nie jest prowadzona przez profesjonalistów, a obejmuje wyłącznie wykorzystywanie towarów w sposób ciągły i zarobkowy.

Za taką działalność można uznać bez wątpienia prywatny najem nieruchomości, oczywiście jeśli ma on formę ciągłą. Druga przesłanka, czyli zarobkowy charakter, jest bowiem zawsze spełniona, gdyż do essentialia negotii umowy najmu należy opłacanie czynszu przez najemcę. Z kolei ciągłość najmu można rozumieć nie tylko jako stałe wynajmowanie, lecz również jako stałą ofertę, a więc samą chęć najmu. Powyższe oznacza automatyczne uznanie wynajmującego za podatnika według ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym opodatkowanie świadczenia w postaci najmu nieruchomości, nawet jeśli ma on charakter prywatny.

 

Sprawdź pokrewne artykuły:

Zwolnienie od podatku VAT przy najmie. 

Najem i podatki.

Najem a działalność gospodarcza.

Najem miejsc parkingowych podatki.