erewrbtt-in

Jak wynika z indywidualnej interpretacji podatkowej Izby Skarbowej w Katowicach, wynajem kilku mieszkań, nawet należących do majątku prywatnego, może stanowić wykonywanie działalności gospodarczej, przy czym warunkiem takiej kwalifikacji jest prowadzenie działalności w sposób ciągły i zorganizowany.   

O wydanie interpretacji wystąpili małżonkowie, współwłaściciele czterech mieszkań, którzy planowali ich wynajem długookresowy lub okazjonalny (np. na kilka dni). Małżonkowie zamierzają samodzielnie zajmować się obsługą kontaktów z najemcami, choć nie wykluczają, że w przypadku wynajmu okazjonalnego będą korzystać z pośrednictwa wyspecjalizowanej firmy. Wnioskodawcy zamierzają rozliczać uzyskany czynsz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5%.

Dyrektor Izby Skarbowej uznał jednak, że stanowisko zajęte przez wnioskodawców jest nieprawidłowe, jednocześnie wskazując, że tylko przychody z najmu prywatnego, prowadzonego poza działalnością gospodarczą, mogą być opodatkowane ryczałtem według stawki 8,5% (bez możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów).

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalnością gospodarczą jest każdy rodzaj działalności, prowadzonej w sposób ciągły i zorganizowany, w celu osiągnięcia dochodu. Bez znaczenia pozostaje fakt, czy taka działalność zostanie zgłoszona do właściwego rejestru, a uzyskane z tego tytułu zyski należy rozliczyć na zasadach ogólnych, według stawek 18% lub 32%.

Na tej podstawie dyrektor Izby uznał, że mieszkania stanowią składniki majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, polegającą na wynajmie tych lokali mieszkalnych, nawet jeśli wnioskodawca nie dokona jej rejestracji, a to wyklucza prawo do opodatkowania przychodów z najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%.