erewrbtt-in

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW W SPÓŁCE Z O.O.

 

Przypominamy o corocznym harmonogramie:

1. Do końca marca sporządzenie i podpisanie przez Zarządy sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu.

2. Do końca czerwca zatwierdzenie przez Zgromadzenia Wspólników ww. sprawozdań i podjęcie uchwał absolutoryjnych i o podziale zysku lub pokryciu straty.

3. Zgłoszenie do KRS zatwierdzonych dokumentów w terminie 15 dni od Zgromadzeń.

 

W tym roku ustawodawca wprowadził kilka nowości, a w tym sporządzanie sprawozdań finansowych wyłącznie w formie elektronicznej (i opatrzenie ich podpisami elektronicznymi lub za pomocą podpisu potwierdzonego profilem ePUAP) oraz po rocznej przerwie powrót do możliwości zgłaszania ww. dokumentów do KRS przez profesjonalnego pełnomocnika, ale tym razem wyłącznie w drodze elektronicznej.

 

W całej procedurze czyha wiele pułapek. Zachęcamy do kontaktu z kancelarią.