erewrbtt-in

Kompleksowa obsługa prawna firm

Jestem prawnikiem specjalizującym się w codziennej obsłudze firm.

Legitymuję się doświadczeniem w pracy m.in. z Prezesami spółek z Grupy Banku Zachodniego WBK, dyrektorami T-Mobile, Zarządami spółek z kapitałem zagranicznym, dyrektorem Oddziału Banku, ale też z przedsiębiorcami polskimi.

Jestem zorientowany na rozwiązanie problemu klienta w taki sposób, by nie utrudniać prowadzenia firmy i by spraw prawnych było w przyszłości jak najmniej.

Proponuję współpracę na wszystkich etapach rozwoju firmy:
1) Doradztwo i wsparcie przy zakładaniu i przekształcaniu działalności gospodarczej.
2) Sporządzanie i opiniowanie umów oraz aneksów do umów w języku polskim i angielskim.
3) Doradztwo w rozwiązywaniu problemów prawnobiznesowych z dziedziny m.in. prawa gospodarczego, handlowego, nieruchomości, własności intelektualnej, zamówień publicznych, budowlanego i prawa pracy, a także z dziedziny compliance.
4) Prowadzenie spraw sądowych.

Jestem otwarty na dobranie elastycznego sposobu rozliczenia (stawka godzinowa, ryczałtowa) – zapraszam do zapoznania się ze szczegółowym cennikiem.

Powierz sprawy formalne prawnikowi i zajmij się istotą biznesu.

Zadzwoń lub wyślij wiadomość.