erewrbtt-in

Sporządzanie i opiniowanie umów

 

Oferujemy sporządzanie i opiniowanie szerokiej gamy umów, w tym m.in. umowy:

- sprzedaży w relacjach z przedsiębiorcami i konsumentami;

- najmu, w tym najmu okazjonalnego;

- o wykonanie strony internetowej;

- dzierżawy;

- darowizny;

- przeniesienia praw autorskich;

- licencyjnej;

- o roboty budowlane;

- o dzieło;

- zlecenia i świadczenie usług (a także pokrewnych, nazywanych np. umową o współpracy, umową ramową itp.);

- o pracę;

- kontraktu menadżerskiego;

- spółki cywilnej, osobowej i kapitałowej;

- spółki cichej;

- inwestycyjna;

- regulaminu sklepu internetowego;

- ogólnych warunków sprzedaży;

- o zachowanie poufności (NDA);

- powierzenia przetwarzania danych osobowych;

- powierzenia wykonywania obowiązków pracodawcy;

- dostawy;

- agencyjnej;

- współpracy;

- pożyczki;

a także analizę umowy kredytowej (kredyt we frankach szwajcarskich).

 

Dysponujemy wzorami i doświadczeniem, ale nie ma dwóch takich samych relacji biznesowych i dwóch takich samych umów, każda jest indywidualnie dopasowywana do klienta. Dysponujemy wieloma sprawdzonymi klauzulami umownymi. Piszemy umowy najzwięźlej, jak to możliwe. Potrafimy sporządzać umowy godzące interesy obu stron, ponieważ zależy nam, by Twoja firma budowała trwałe relacje, ale na Twoje życzenie sporządzimy także umowę jednostronną. Kładziemy nacisk na użyteczność umowy, nie zapominamy o procesach, które będą miały miejsce (np. z uwzględnieniem zatwierdzeń wzajemnych stanowisk w toku wykonywania umowy). Mając doświadczenie sądowe sporządzamy umowę tak, by po pierwsze uniknąć choroby jaką jest sprawa sądowa, a w ewentualnym sporze sądowym mieć poważny atut w postaci dobrego kontraktu począwszy od zagwarantowania prowadzenia sprawy sądowej blisko naszej siedziby na klauzulach zabezpieczających roszczenia skończywszy. Nie zapominamy o tym, że paradoksalnie większość umów to umowy w formie innej niż pisemna czy notarialna.

 

Nie można sporządzić dobrej umowy zajmując się prawem karnym, rodzinnym czy ubezpieczeniami społecznymi, nikt nie jest omnibusem. Nie wiesz komu powierzyć napisanie umowy ? My pracujemy z biznesem

 

Ty i Twój partner biznesowy nie jesteście identyczni jak nasi obecni Klienci i ich partnerzy, dlatego cena za każdą umowę będzie ustalana indywidualnie, przy mniejszych umowach na zasadzie wynagrodzenia godzinowego, przy większych - umówionego ryczałtu. 

 

Zapraszamy do kontaktu.

 

We draft contracts in English