flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Spóźniony wniosek o ogłoszenie upadłości

1 grudnia 2014 r.

Spóźniony wniosek o ogłoszenie upadłości

Wierzyciel spółki może pociągnąć członka zarządu do odpowiedzialności odszkodowawczej, jeśli nie złożono w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Obowiązek złożenia takiego wniosku spoczywa bowiem na każdym z członków zarządu spółki.

Celem regulacji, które ustanawiają odpowiedzialność odszkodowawczą członka zarządu w razie niezłożenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o., jest stworzenie dodatkowego zabezpieczenia interesów majątkowych wierzycieli spółki oraz wzmocnienie wiarygodności samej instytucji spółki z o.o., w której, co do zasady, odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jest ograniczona tylko do majątku spółki. Członek zarządu może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wierzycielowi spółki z o.o. poprzez niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie jej upadłości m.in. na podstawie art. 299 Kodeksu spółek handlowych.

Na ryzyko odpowiedzialności odszkodowawczej naraża się członek zarządu spółki z o.o., która stała się niewypłacalna i wobec której nie zgłoszono w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, a jednocześnie egzekucja z majątku spółki prowadzona przez wierzyciela okazała się bezskuteczna. Po spełnieniu tych przesłanek, każdy z wierzycieli, którego należność jest wymagalna (a więc nie tylko ten, na którego wniosek dokonano bezskutecznej egzekucji), uzyskuje możliwość wystąpienia przeciwko członkowi zarządu spółki na drogę sądową z roszczeniem odszkodowawczym.

Pociągnięta do odpowiedzialności może być osoba, która pełniła funkcję członka zarządu w czasie, w którym łącznie spełnione były dwa warunki: istniało zobowiązanie spółki względem wierzyciela (nawet jeszcze niewymagalne) i spółka była niewypłacalna. W praktyce, wbrew literalnemu brzmieniu art. 299 Kodeksu spółek handlowych, powództwo o naprawienie szkody może być więc wytoczone na tej podstawie także przeciwko osobie, która aktualnie nie pełni już funkcji członka zarządu. W celu pociągnięcia członka zarządu do odpowiedzialności wierzyciel musi wykazać. W toku postępowania sądowego, wierzyciel musi wykazać, że jego należność wobec spółki została stwierdzona tytułem egzekucyjnym, zaś egzekucja tej wierzytelności z majątku spółki okazała się bezskuteczna lub byłaby się okazała bezskuteczna w razie jej przeprowadzenia.

Członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności odszkodowawczej, pomimo, że egzekucja z majątku spółki okazała się albo byłaby się okazała bezskuteczna, jeśli wykaże, że do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki doszło w czasie właściwym. Gdy nie doszło do zgłoszenia wniosku we właściwym czasie, członek zarządu musi wykazać, że nie ponosi winy za niezłożenie wniosku w terminie lub, ewentualnie, że wierzyciel nie poniósł na skutek tego szkody. Może tego dokonać poprzez wykazanie, że np.: w trakcie jego kadencji spółka była wypłacalna, zobowiązanie spółki powstało po jego odwołaniu z pełnionej funkcji, we właściwym terminie od powołania na stanowisko, po ustaleniu stanu finansów spółki, złożył on wniosek o ogłoszenie upadłości spółki itp.

Przeczytaj też o odpowiedzialności Członka Zarządu wobec spółki.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki