flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Prawo najmu lokalu nie podlega dziedziczeniu

20 listopada 2014 r.

Prawo najmu lokalu nie podlega dziedziczeniu

Prawo najmu lokalu mieszkalnego nie jest prawem podlegającym dziedziczeniu i nie wchodzi w skład masy spadkowej po zmarłym. Prawo to może, z mocy prawa, przejść na ściśle określone osoby, pod warunkiem, że zamieszkiwały one w tym lokalu do chwili śmierci jedynego najemcy.

W ten sposób uprzywilejowani są: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Jeżeli w dniu śmierci jedynego najemcy lokalu mieszkalnego nie ma żadnej z osób, które wstępują w tej sytuacji w stosunek najmu, prawo to wygasa, zaś jeśli kilka osób spełnia warunki do wstąpienia w stosunek najmu wstępują one w tę umowę łącznie.

To oznacza, że z dniem śmierci dotychczasowego najemcy, nowi najemcy są związani zawartą umową najmu, ze wszystkimi konsekwencjami: mogą zajmować i korzystać z lokalu, a także mają obowiązek uiszczać czynsz. Jednakże nowi najemcy mogą wypowiedzieć taką umowę, nawet, jeżeli najem został zawarty na czas oznaczony i umowa nie przewidywała możliwości jego przedterminowego rozwiązania. Zasada ta nie ma jednak zastosowania w przypadku, gdy umiera jeden ze współnajemców lokalu mieszkalnego – mowa tu w szczególności o współmałżonku najemcy, który jest w określonych przypadkach stroną umowy z mocy prawa, nawet jeżeli formalnie jej nie zawierał.

Również najem lokali należących do Towarzystwa Budownictwa Społecznego nie podlega dziedziczeniu, jednakże partycypacja w kosztach budowy lokalu, dająca prawo wskazania najemcy, jest dziedziczna na zasadach ogólnych. W konsekwencji spadkobiercy, dziedzicząc partycypację, mogą wskazać siebie jako najemców (pod warunkiem spełnienia warunków stawianych najemcom TBSów) i będą mogli wstąpić w stosunek najmu lokalu.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki