flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Współwłaściciele garaży członkami wspólnot mieszkaniowych

10 lutego 2015 r.

Współwłaściciele garaży członkami wspólnot mieszkaniowych

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwo Infrastruktury podjęło prace nad nowelizacją ustawy o własności lokali, zgodnie z którą prawo głosu na zgromadzeniach wspólnot mieszkaniowych, na równi z właścicielami lokali, otrzymają współwłaściciele hal garażowych.

Potrzeba wprowadzenia zmian, wynika ze stosowanej przez deweloperów praktyki wyodrębniania, w nowo oddawanych budynkach, hal garażowych jako samodzielnych lokali, a następnie przenoszenia na właścicieli lokali mieszkalnych udziału we współwłasności garażu. W konsekwencji jeden garaż (lokal) może być współwłasnością nawet kilkuset współwłaścicieli, którzy winni być jednomyślni w swych decyzjach, aby ich głos był potraktowany na równi z głosem właścicieli lokali mieszkalnych. Powyższe wynika z faktu, iż współwłaściciele garaży nie mają wprost przyznanego prawa głosu we wspólnocie mieszkaniowej wynikającego z udziału w nieruchomości wspólnej, jaką są hale garażowe, zaś jeśli chcą zająć stanowisko w sprawach będących przedmiotem głosowania wspólnoty muszą albo głosować jednomyślnie albo jednomyślnie wybrać swojego pełnomocnika, co jest praktycznie niemożliwe, gdy współwłaściciele są liczni. Zatem ich udział we wspólnocie jako współwłaścicieli garażu jest wyłączony z możliwości uwzględnienia go w głosowaniu.

Dzięki planowanym zmianom, status współwłaścicieli części wspólnych ma się zrównać ze statusem właścicieli, co będzie wyrażać się m.in. w prawie głosu nad uchwałami, a także obowiązku partycypowania w kosztach wspólnoty w zakresie wielkości udziału we współwłasności garażu i całej nieruchomości.

Bez zmian pozostanie zasada, zgodnie, z którą jeden lokal ma jeden głos na zebraniu wspólnoty, bez względu na to, czy jest to garaż, który ma wielu współwłaścicieli, czy lokal, który ma jednego właściciela. Rozwiązanie to ma na celu unikniecie nadreprezentacji w głosowaniach współwłaścicieli kosztem właścicieli. Współwłaścicieli będzie reprezentował ustanowiony pełnomocnik, ale stanowisko, które będzie przedstawiał, nie będzie już musiało być wynikiem jednomyślności współwłaścicieli.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki