flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Nowelizacja prawa spadkowego – uchwalona przez Sejm

4 maja 2015 r.

Nowelizacja prawa spadkowego – uchwalona przez Sejm

Sejm uchwalił nowelizację prawa cywilnego dotyczącą odpowiedzialności za długi spadkowe. Podstawowa zmiana dotyczy dorozumianego sposobu przyjęcia spadku – odpowiedzialność za długi spadkowe zostanie ograniczona do wysokości wartości odziedziczonego spadku.

Dotąd „milczenie” spadkobiercy oznaczało przyjęcie spadku wprost, a tym samym nieograniczoną odpowiedzialność za długi wchodzące w skład spadku. Zgodnie z przyjętymi zmianami „milczenie” będzie się wiązało z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a więc odpowiedzialność za długi będzie ograniczona tylko do tzw. stanu czynnego spadku, tj. do wartości aktywów spadku. Jeżeli więc np. wartość stanu czynnego spadku wynosi 50 tys. zł, a dług jest równy kwocie 100 tys. zł, to wierzyciel będzie mógł domagać się zapłaty jedynie 50 tys. zł.

W związku z tą zmianą pozostaje również nowy obowiązek złożenia przez spadkobierców, w sądzie lub przed notariuszem, wykazu inwentarza spadku, w którym winny się znaleźć wszelkie pasywa i aktywa spadku. Niemniej jednak, będzie można – tak jak dotychczas – uzyskać spis inwentarza, który wykonuje (odpłatnie) komornik sądowy na polecenie sądu, który orzekł o sporządzeniu tego spisu. Jeżeli zaistnieje różnica między wykazem inwentarza, a spisem inwentarza, decydujące znaczenie będzie miał spis.

Głównym celem ustawy jest potrzeba ochrony obywateli przed niekorzystnymi skutkami braku złożenia oświadczenia w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia spadku.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki