flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Sprzedający nie może przesądzić o przyczynie powstania wady rzeczy sprzedanej

8 czerwca 2015 r.

Sprzedający nie może przesądzić o przyczynie powstania wady rzeczy sprzedanej

Jak orzekł Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odmowa reklamacji towaru nie może być wyłącznie oparta na przeświadczeniu sprzedającego, że towar był niewłaściwie używany, narusza to bowiem przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady sprzedanego towaru.

W konsekwencji do rejestru klauzul niedozwolonych wpisano postanowienie, według którego „Wszelkie zarysowania, odbarwienia, czy tym podobne uszkodzenia mechaniczne, których wystąpienie mogłoby sugerować niewłaściwe obchodzenie się z towarem spowodują nieuznanie roszczenia”.

Przypadki, w których odmowa uwzględnienia reklamacji przez sprzedawcę jest dopuszczalna, zostały określone w art. 557 § 1 k.c. (kupujący wiedział o wadach towaru w chwili zawarcia umowy) oraz w art. 558 § 1 k.c. (ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych). Co do zasady sprzedawca jest obowiązany reklamację klienta uwzględniać zawsze, także w przypadku powzięcia wątpliwości, co do pochodzenia wad w reklamowanym towarze. W takiej sytuacji powinien on reklamowany towar przyjąć, a ewentualną odmowę uznania roszczenia oprzeć na opinii kompetentnego podmiotu np. na ekspertyzie producenta danego towaru. Nigdy natomiast sprzedawca nie powinien opierać się na własnym przeświadczeniu o przyczynie powstania wad reklamowanego towaru, ponieważ zarysowania, odbarwienia i tym podobne uszkodzenia mechaniczne mogą wynikać także z wad materiałów, z których towar ten został wykonany, co z kolei czyni roszczenie konsumenta jak najbardziej zasadnym.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki