flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Konsekwencje niezgłoszenia dziedziczenia albo spadkobrania

23 lipca 2015 r.

Konsekwencje niezgłoszenia dziedziczenia albo spadkobrania

Nabycie rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn m.in. pod warunkiem zgłoszenia tego faktu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia –  w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. W takim przypadku konieczne jest wypełnienie druku SD-Z2.

 

Jeśli podatnik przekroczy sześciomiesięczny termin liczy od dnia powstania obowiązku podatkowego (np. otrzymania darowizny lub uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku) wówczas następuje utrata prawa do zwolnienia i aktualizuje się obowiązek zapłaty podatku. Co istotnego wskazanego terminu nie można przywrócić przy wykorzystaniu wniosku o przywrócenie terminu.

Jeśli więc nastąpiło przekroczenie sześciomiesięcznego terminu na zgłoszenia nabycia rzeczy lub praw majątkowych, podatnik jest zobowiązany do złożenia zeznanie SD-3 i zapłacić podatek wynikający z otrzymanej decyzji ustalającej jego wysokość, a stawka podatku wyniesie 3, 5 lub 7 %, w zależności od kwoty otrzymanej darowizny lub wartości spadku.

Jeśli kwota należnego podatku jest wysoka, istnieje możliwość skorzystania z jednej z ulg w spłacie zobowiązania podatkowego, do których należą: odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej, rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej, umorzenie zaległości podatkowej, jednak jedynie o ile istnieją ku temu stosowne przesłanki (ważny interes podatnika lub interes publiczny).

Co istotne, jeśli podatek od spadków i darowizn nie zostanie zapłacony, a organy skarbowe ujawnią tę okoliczność np. w toku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej, podatek zostanie wymierzony według stawki 20%.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki