flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Granice działań pracodawcy.

12 października 2015 r.

Granice działań pracodawcy.

TEMATY: 

Pracodawca, w związku ze zwierzchnictwem służbowym nad swoimi pracownikami, ma prawo do podjęcia określonych czynności, niezakazanych przez Kodeks pracy, służących zapewnieniu, aby praca była wykonywana efektywnie, bezpiecznie oraz w sposób nieszkodzący działalności pracodawcy.

Jeśli pracodawca podejrzewa, że pracownik znajduje się w stanie pod wpływem alkoholu ma prawo dokonać kontroli alkomatem, lecz jest to możliwe tylko jeśli pracownik wyraża na to zgodę. W przypadku braku uzyskania koniecznej zgody, pracodawca może wezwać policję lub straż miejską, które mogą dokonać badania przymusowo.

Co więcej pracodawca  ma prawo zainstalować w zakładzie pracy monitoring, np. w celu kontroli wykonywanych usług, ochrony przed kradzieżą, zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Zasadą jest jednak, aby kamery były instalowane w miejsca powszechnie dostępnych dla pracowników, a więc zakazane jest ich instalowanie np. w przebieralniach, szatniach, toaletach itp.

Nadmienić należy, iż pracodawca może również kontrolować korzystanie przez pracowników z komputerów służbowych np. aby czuwać nad postępami pracy czy przepływem informacji. Dodatkowo przełożeni mają prawo zdecydować o blokadzie dostępu do określonych stron internetowych, mediów społecznościowych czy komunikatorów.

Oprócz badań lekarskich przed podjęciem pracy na określonym stanowisku, pracodawca może zlecić pracownikowi badania kontrolne, co ma na celu sprawdzenie, czy pracownik nie stracił zdolności do wykonywania konkretnej pracy. Dodatkowe badania są również dopuszczalne, gdy stan zdrowia pracownika wzbudza w pracodawcy uzasadnione obawy, co do dalszej możliwości zatrudnienia na określonym stanowisku.

Pracodawca ma również prawo kontroli pracy dodatkowej wykonywanej przez pracowników, bowiem jeśli jest to działalność konkurencyjna, może zostać uznana za czyn nieuczciwej konkurencji, rodzący odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w ten sposób pracodawcy.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki