flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Już w 2016 roku obywatele UE kupią nieruchomości w Polsce bez ograniczeń.

26 października 2015 r.

Już w 2016 roku obywatele UE kupią nieruchomości w Polsce bez ograniczeń.

Już w maju 2016 roku zakończy się, trwający od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej okres przejściowy, w czasie którego nabycie nieruchomości przez cudzoziemców było ograniczone wymogiem uzyskania stosowanej zgody Ministra Spraw Wewnętrznych. 

Jak wynika z ostatniego raportu Ministra Spraw Wewnętrznych, w 2014 roku cudzoziemcy uzyskali 271 zezwoleń na nabycie nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni ponad 1000 ha (rok wcześniej było ich 252 na 697 ha). Najwięcej dotyczyło działek położonych w województwach wielkopolskim (194 ha), lubuskim (163 ha), warmińsko-mazurskim (159 ha), łódzkim (91 ha), mazowieckim (78 ha), pomorskim (75 ha). Kupującymi najczęściej byli obywatele Ukrainy (59 zezwoleń na nabycie do 20 ha), Niemiec (36 zezwoleń, 78 ha), Holandii (15 zezwoleń, 484 ha), Francji (13 zezwoleń, 138 ha), Białorusi (13 zezwoleń, 1 ha). Pod względem powierzchni dominował kapitał holenderski. W 2014 roku obywatele tego kraju kupili łącznie 484 ha nieruchomości, a więc prawie połowę wszystkich objętych procedurą zezwolenia.

Moment zakończenia okresu przejściowego ograniczającego nabycie nieruchomości przez cudzoziemców został skorelowany z przygotowaniem nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2016 roku. Najistotniejsze zmiany wprowadzone ustawą obejmują:

  1. wprowadzenie zasad reglamentacji obrotu nieruchomościami rolnymi, jeżeli na skutek przeniesienia własności nieruchomości rolnej albo jej części miałby nastąpić podział gospodarstwa rolnego. Podział w takim przypadku będzie możliwy jedynie za zgodą dyrektora oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, wydawanej w drodze decyzji, po stwierdzeniu, że zaistniała jedna z wymienionych przesłanek ustawowych,
  2. zmiany zasad prawa pierwokupu w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej. Wprowadzono nowy, poza dzierżawcą, podmiot uprawnionych do skorzystania z prawa pierwokupu, którym jest rolnik indywidualny będący właścicielem nieruchomości rolnej graniczącej ze sprzedawaną nieruchomością. Ponadto, co istotne, zmniejszono normę obszarowa z 5 ha. do 1 ha. uprawniającą Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa do skorzystania z prawa pierwokupu.
biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki