flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Działalność gospodarcza w zakresie usług zarządzania spółką a obowiązek zgłoszenia menadżera do ubezpieczenia społecznego.

2 listopada 2015 r.

Działalność gospodarcza w zakresie usług zarządzania spółką a obowiązek zgłoszenia menadżera do ubezpieczenia społecznego.

Jak orzekł Sąd Najwyższy, jeżeli członka zarządu spółki prawa handlowego wiąże ze spółką kontrakt menadżerski to nie podlega on ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, ale jako zleceniobiorca.

Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym. Spółka zawarła kontrakty menadżerskie z członkami swojego zarządu, którzy prowadzili jednocześnie działalność gospodarczą w zakresie usług zarządzania, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W praktyce ich działalność polegała wyłącznie na zarządzaniu przedsiębiorstwem Spółki. Początkowo Spółka dokonywała terminowego zgłoszenia menedżerów do ubezpieczenia społecznego z tytułu kontraktów menadżerskich, traktowanych jako umowy o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o umowie zleceniu, przyjmując, iż osoby wykonujące taką umowę podlegają ubezpieczeniom społecznym na zasadach przewidzianych dla zleceniobiorców. Następnie jednak menedżerzy zostali wyrejestrowani, w związku z wątpliwościami Spółki co do istnienia jej obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Sąd Najwyższy zważył, iż należy odróżnić sytuację prowadzącego działalność gospodarczą menadżera niebędącego członkiem zarządu od prowadzącego działalność gospodarczą menadżera będącego członkiem zarządu.

W konsekwencji każda czynność zarządu jest wykonywana w imieniu zarządzanej spółki, więc występujący w roli przedsiębiorcy- menedżera członek zarządu jako piastun osoby prawnej może działać tylko jako jej organ (sama spółka), więc w jej imieniu i na jej rachunek. Wynika z tego, że członek zarządu spółki kapitałowej związany z nią kontraktem menadżerskim nie jest samodzielnym przedsiębiorcą bezpośrednio uprawnionym lub zobowiązany działaniami w jej imieniu.

W rezultacie, choćby kontrakt menadżerski został zawarty w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez członka zarządu spółki kapitałowej, zarządzanie spółką na podstawie takiego kontraktu nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowiącym tytuł podlegania ubezpieczeniom społecznym, a zarejestrowanie działalności gospodarczej przez członka zarządu powiązanego ze spółką prawa handlowego kontraktem menadżerskim nie ma wpływu na istniejący obowiązek spółki, jako płatnika, w zakresie zgłoszenia menedżera do ubezpieczenia społecznego oraz obliczania, rozliczania i przekazywania co miesiąc do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe za tych ubezpieczeniowych.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki