flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Radca prawny pełnomocnikiem w postępowaniu o uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy.

30 listopada 2015 r.

Radca prawny pełnomocnikiem w postępowaniu o uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy.

Weszła w życie istotna nowelizacja przepisów Prawa własności przemysłowej – zmiany obejmą zarówno przepisy ogólne dotyczące postępowania w sprawie udzielenia ochrony, jak również przepisy szczegółowe: dotyczące patentów, wzorów przemysłowych i znaków towarowych. 

Podkreślić należy, iż postępowania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy należy do najczęściej rozpoznawanych przez Urząd Patentowy, co wynika m.in. z powszechności posługiwania się znakami towarowymi, czyli słowami, rysunkami, grafikami, melodiami, formami przestrzennymi w obrocie gospodarczym. Dzięki rejestracji znaków towarowych przedsiębiorca zyskuje najskuteczniejsze narzędzie komunikacji z klientami, a sam znak może okazać się istotnym składnikiem majątku (stanowić przedmiot obrotu, licencji, realnie podnieść wartość przedsiębiorstwa), zaś uzyskanie świadectwa ochronnego (co następuje w zw. z rejestracją) jest dowodem prawa do określonego znaku towarowego. Poprzez rejestrację przedsiębiorca zyskuje prawo do używania znaku ®, co podnosi prestiż i zwiększa wiarygodność podmiotu, który się nim posługuje.

Odnośnie patentów, wskazać należy, iż wprowadzono nowy rejestr praw ochronnych – na produkty lecznicze lub produkty ochrony roślin, wytwarzane według chronionego wynalazku, co stanowi odrębne od patentu prawo wyłączne. Do tej pory, takie informacje były zamieszczane w rejestrze patentowym, zaś aktualne rozwiązanie zmniejsza ryzyko popełnienia błędu co do charakteru udzielonej ochrony.

Dodatkowo wprowadzono tzw. „ulgę w nowości”, co oznacza, że możliwe będzie uzyskanie patentu lub wzoru użytkowego mimo jego ujawnienia przez osoby trzecie. Warunkiem będzie jednak, aby zgłoszenie to nie zostało dokonane później niż 6 miesięcy po ujawnieniu, zaś ujawnienie było spowodowane oczywistym nadużyciem w stosunku do zgłaszającego lub jego poprzednika prawnego. Co więcej, nowelizacja przewiduje, że Urząd Patentowy, na wniosek właściwego organu, będzie wpisywał do rejestru informację o zajęciu patentu.

Jeśli chodzi o znaki towarowe, przede wszystkim doprecyzowano możliwość uzyskania wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy na rzecz kilku osób, w tym przedsiębiorców, którzy zgłosili go wspólnie. Co więcej wprowadzono zasadę zgodnie, z którą przedłużenie prawa ochronnego na kolejny okres ochrony będzie następowało w drodze decyzji.

Ważnym nowym rozwiązaniem byłoby uregulowanie kwestii tzw. listów zgody. Zgodnie z zapisami nowelizacji Prawa własności przemysłowej Urząd Patentowy może udzielać się prawa ochronnego na oznaczenia podobne do znaku towarowego wcześniejszego pod warunkiem istnienia powiązań o charakterze gospodarczym pomiędzy zgłaszającym oznaczenie podobne a uprawnionym z wcześniejszego znaku oraz przedstawienia przez zgłaszającego oznaczenie podobne umowy zawartej z uprawnionym z wcześniejszego znaku towarowego, co w znacznej mierze otwiera drogę do rejestracji nowych znaków towarowych.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki