flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Przepisy prawa będą uznawać mailową formę zawierania umów.

30 grudnia 2015 r.

Przepisy prawa będą uznawać mailową formę zawierania umów.

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu cywilnego, która weszła w życie dnia 8 września 2016 roku do polskiego obrotu prawnego wprowadzone zostały nowe, nieznane wcześniej formy czynności prawnych — obok dotychczasowej formy pisemnej pojawiły się forma dokumentowa i elektroniczna, co sankcjonuje mniej sformalizowany sposób zawierania umów.

Znowelizowane przepisy wprowadzają definicję formy dokumentowej, zgodnie z którą „do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie”, przy czym dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

W konsekwencji należy uznać, że nowelizacja nie wymaga, aby oświadczenie w formie dokumentowej opatrzone było podpisem, lecz co więcej może być zapisane na nośniku innym niż papier. Wystarczy, że sposób utrwalenia informacji będzie umożliwiał jej zachowanie i odtworzenie, co oznacza, że tym samym za dokument uznawane będą obrazy, dźwięki, wiadomości e-mail, sms czy też pliki komputerowe. Wskazać należy, iż nowa treść odpowiada wymogom praktyki – przykładowo do tej pory wydruki korespondencji e-mailowej i nagrania rozmów telefonicznych mogły być wykorzystywane jedynie jako środki uprawdopodabniające fakt złożenia oświadczenia woli określonej treści, a w przypadku sporu – jako tzw. inne środki dowodowe. Zgodnie z nowymi przepisami takie wydruki czy też nagrania stanowić będą dokumenty o znacznie mniej sformalizowanym charakterze niż oświadczenia składane w formie pisemnej.

Aby zachować elektroniczną formę czynności prawnej konieczne jest złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Co więcej istotne jest, że oświadczenie woli  złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej, chyba że ustawa lub czynność prawna zastrzega inaczej.

Zatem zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, nie należy utożsamiać wymiany korespondencji w postaci wiadomości e-mail jako oświadczeń woli składanych w formie elektronicznej. Wynika to z faktu, iż brak opatrzenia dokumentu bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, skutkować będzie uznaniem, że wskazane oświadczenia zostały złożone w formie dokumentowej.

 

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki