flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Sprzedający może odstąpić od umowy, jeśli nabywca zapłacił tylko część ceny

29 marca 2016 r.

Sprzedający może odstąpić od umowy, jeśli nabywca zapłacił tylko część ceny

Tak wynika z udzielonej przez Sąd Najwyższy odpowiedzi na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

A było tak: Strony zawarły umowę sprzedaży nieruchomości zajętej przez ogrody działkowe za cenę 830 tys. zł, przy czym umówiły się, że cena ta będzie płacona w częściach. Ostatnia rata miała zostać uregulowana po upływie 14 dni od opuszczenia nieruchomości przez użytkowników ogródków działkowych. Kupujący nie zapłacił całej kwoty w umówionym terminie, co tłumaczył niemożnością objęcia nieruchomości we władanie ze względu na zajmowanie terenu nieruchomości przez działkowców.

Sprzedający zakreślił kupującemu dodatkowym termin na zapłatę pozostałej części ceny, a po jego bezskutecznym upływie odstąpił od umowy sprzedaży. Mimo to kupujący odmówił zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości na sprzedającego, co zaktualizowało konieczność wystąpienia ze stosownym pozwem. Sąd pierwszej instancji uwzględnił powództwo w całości, jednakże sąd drugiej instancji powziął pewne wątpliwości, które spowodowały potrzebę skierowania stosownego pytania prawnego do Sądu Najwyższego.

Stanowisko Sądu Najwyższego jest jednoznaczne i jednocześnie stanowi istotną przestrogę dla kupujących, którzy zwlekają z zapłatą całości ceny sprzedaży – dopuszczalne jest odstąpienie od umowy wzajemnej ze względu na zwłokę ze spełnieniem części świadczenia podzielnego także wtedy, gdy świadczenie jednej ze stron, jak w przypadku przeniesienia własności nieruchomości, jest niepodzielne.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki