flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Inspiracje i idee nie podlegają ochronie ustawy o prawach autorskich

5 maja 2016 r.

Inspiracje i idee nie podlegają ochronie ustawy o prawach autorskich

Jak wynika z wyroku Sąd Najwyższego ogłoszonego dnia 29 kwietnia 2016 roku, idea utworu, jakim jest projekt produktu ubezpieczeniowego nie podlega ochronie prawa autorskiego. W konsekwencji zainspirowanie się cudzym pomysłem nie wywołuje obowiązku zapłaty odszkodowania.

Powołany wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym. Powód Jerzy P. prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Z okazji swojego 200-lecia, Towarzystwo Ubezpieczeń PZU ogłosiło konkurs na nowy produkt ubezpieczeniowy, przy czym zwycięstwo w nim miało być premiowane nagrodą. Powód w 2002 roku przystąpił do konkursu składając pomysł pt. „Dwa kółka i spółka”, czyli projekt ubezpieczenia dla rowerzystów. Ostatecznie Jerzy P. zwyciężył i otrzymał nagrodę w wysokości 5 tys. zł.

W marcu 2003 roku zarząd PZU wprowadził produkt ubezpieczeniowy „Bezpieczny rower”, zaś ogólne warunki umowy były podobne do opracowanych przez powoda. Produkt zyskał dużą popularność na rynku ubezpieczeń, PZU osiągnął z jego sprzedaży zyski w wysokości 200 tys. zł.

W lipcu 2004 roku Jerzy P. wystąpił do sądu z roszczeniem o zapłatę od PZU 60 tys. zł (roszczenie zostało podwyższone w toku postępowania do 435 tys. zł) tytułem zadośćuczynienia oraz 150 tys. zł tytułem odszkodowania za naruszenie praw autorskich i udział w zyskach.

Sąd I instancji oddalił powództwo, stwierdzając że konkursowego projektu nie można nazwać twórczym produktem, lecz szablonowa ofertą, nie mającą cech utworu. Na skutek złożonej apelacji sąd II instancji potwierdził, że PZU inspirowało się pomysłem powoda, jednakże inspiracja nie jest chroniona prawem. Od tego wyroku powód złożył skargę kasacyjną, zarzucając naruszenie ustawy o prawach autorskich przez przyjęcie błędnej definicji utworu.

Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną, potwierdzając, że wprawdzie powód stworzył utwór o cechach indywidualnych, jednakże produkt wypromowany i sprzedawany przez PZU był jedynie inspirowany pomysłem powoda. Przychody PZU osiągnęło m.in. dzięki dodatkowej umowie Auto Casco, czego projekt powoda nie zawierał. Z tego względu, że inspiracja i idea nie podlegają ochronie prawa autorskiego i w sprawie nie doszło do korzystania z cudzego utworu, powodowi nie należy się odszkodowanie.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki