flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

28 kwietnia 2016 r.

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

LEPSZA OCHRONA KONSUMENTÓW.

17 kwietnia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wprowadzone zmiany mają na celu zapewnienie lepszej ochrony konsumentom. Nowela dotyczy również rynku usług finansowych, w tym zasad oferowania do nabycia produktów.

Najważniejsza zmiana obejmuje wprowadzenie nowego modelu kontroli postanowień wzorców umów zawieranych z konsumentami – odtąd o niedozwolonym charakterze wzorca umowy decydował będzie Prezes UOKiK wydając stosowną decyzję administracyjną w miejsce wydawanych dotychczas orzeczeń sądowych. Co więcej Prezes UOKiK będzie miał prawo wydania decyzji tymczasowej, co umożliwi szybką reakcję na praktyki zagrażające zbiorowym interesom konsumentów. Ponadto jeśli w toku postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów zostanie uprawdopodobnione, że praktyka przedsiębiorcy może spowodować poważne i trudne do usunięcia zagrożenia dla zbiorowych interesów konsumentów, decyzja tymczasowa zobowiąże przedsiębiorcę do zaniechania określonych działań.

Nowelizacja ma również na celu umożliwienie Prezesowi UOKiK wyrażenia istotnego poglądu w postępowaniu cywilnym dotyczącym ochrony prawa konsumentów i konkurencji, jeśli przemawia za tym interes publiczny.

Dla zwiększania skuteczności działań UOKiK wprowadzono instytucję tajemniczego klienta, która umożliwi uzyskanie informacji mogących stanowić dowód w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Ponadto Prezes UOKiK będzie miał  możliwość publikowania komunikatów i ostrzeżeń w publicznym radiu i telewizji, co umożliwi szybkie i skuteczne ostrzeganie konsumentów o zachowaniach lub zjawiskach mogących naruszyć interesy konsumentów.

W zakresie zmian na rynku usług finansowych wprowadzono zakaz proponowania konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom z uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcy informacji dotyczących cech konsumentów lub proponowanie nabycia tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru. Celem tego rozwiązania jest nakłonienie przedsiębiorców do analizowania, czy dana usługa rzeczywiście odpowiada potrzebom konsumentów.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki