flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Rewolucja w systemie rejestracji znaków towarowych

21 kwietnia 2016 r.

Rewolucja w systemie rejestracji znaków towarowych

TEMATY: 

15 kwietnia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo własności przemysłowej mająca na celu usprawnienie i przyspieszenie procedury rejestracji znaków towarowych. System zgłoszeń znaków, który dotąd miał postać systemu rejestracyjnego przekształcił się w system sprzeciwowy – wymagający znacznie większego zaangażowania podmiotów dysponujących prawami ochronnymi na znaki towarowe.

Zgodnie z postanowieniami ustawy nowelizującej, Urząd Patentowy ma odtąd obowiązek zbadania wyłącznie faktu spełnienia tzw. bezwzględnych przesłanek odmowy rejestracji. Natomiast jeśli chodzi o ewentualne kolizje z prawami innych osób (przesłanki względne) Urząd Patentowy nie będzie przeprowadzał przedmiotowego badania, zaś obowiązek ten w praktyce spadnie na właścicieli wcześniej zarejestrowanych znaków. W konsekwencji przedsiębiorcy będą zmuszeni do monitorowania rynku oraz przede wszystkim nowo zgłaszanych znaków, bowiem  teoretycznie ochrona będzie mogła zostać udzielona na oznaczenie takie samo lub podobne do wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego.

Dzięki nowelizacji przepisów rejestracja znaku towarowego w Polsce jest zbliżona do procedury obowiązującej w większości krajów Unii Europejskiej. Co więcej prognozuje się przyspieszenie rejestracji znaku towarowego, z dotychczasowych 12 miesięcy do 6 miesięcy.

Zmianie ulegnie też wnoszenie sprzeciwu wobec zgłoszenia – osoba, która dysponuje prawem ochronnym do wcześniejszego znaku towarowego ma trzy miesiące liczone od dnia ogłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego na zgłoszenie sprzeciwu, jeśli tylko wystąpi jakakolwiek względna przyczyna rejestracji. Choć sam sprzeciw nie gwarantuje, że Urząd odmówi rejestracji, to jednak znak towarowy zostanie zbadany pod kątem kolizji z prawami innych osób. Urząd poinformuje o złożeniu sprzeciwu przedsiębiorcę, który dokonał zgłoszenia, oraz poinstruuje strony o możliwości zawarcia ugody w ciągu dwóch miesięcy. Po bezskutecznym upływie tego terminu Urząd wyznaczy zgłaszającemu znak czas na złożenie odpowiedzi na sprzeciw.

Pomimo zwiększenia obowiązków uczestników rynku znaków towarowych, poszerzona została również możliwość uzyskania pomocy prawnej w zakresie uzyskania praw ochronnych – oprócz rzeczników patentowych, pomocą prawną w tym zakresie mogą świadczyć także radcowie prawni.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki