flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Negocjacje w sprawie waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy już od chwili publikacji nowych przepisów w Dzienniku Ustaw.

26 maja 2016 r.

Negocjacje w sprawie waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy już od chwili publikacji nowych przepisów w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie w połowie w sierpniu 2015 roku strony umowy o zamówienie publiczne zawartej na dłużej niż 12 miesięcy przed 19 października 2014 roku mogą wnosić o przeprowadzenie negocjacji w sprawie waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w związku ze zmianami prawa, już od dnia publikacji tych zmian w Dzienniku Ustaw, a nie jak dotychczas – od wejścia nowych przepisów w życie. 

Możliwość przeprowadzenia negocjacji została przewidziana w przypadku zmian w prawie dotyczących: stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Co istotne, wymienione zmiany w prawie muszą mieć wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego, wynikającego z zawartej przed dniem 19 października 2014 roku umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

W takim wypadku każda ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Niemniej jednak, zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki