flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Deweloperzy: nowe zasady upadłości.

1 czerwca 2016 r.

Deweloperzy: nowe zasady upadłości.

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje Prawo restrukturyzacyjne przewidujące nowe zasady ogłaszania upadłości wobec deweloperów. Najważniejszą wprowadzoną zmianą jest szczególne określenie celu restrukturyzacji niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością dewelopera, którym jest doprowadzenie do zaspokojenia nabywców w drodze przeniesienia na nich własności lokali, o ile racjonalne względy na to pozwolą.

Nowe przepisy przewidują, że w toku postępowania restrukturyzacyjnego nabywcy lokali będą stanowić uprzywilejowaną grupę względem pozostałych wierzycieli. Jednocześnie podstawowym sposobem restrukturyzacji dewelopera jest zawarcie układu z wierzycielami, zarówno w ramach jednego z postępowań restrukturyzacyjnych, jak i postępowania upadłościowego.

W toku postępowania restrukturyzacyjnego dewelopera dopuszczalne jest przedstawienie propozycji układowych przewidujących wszelkie rozwiązania, które będą zgodne z ogólnymi zasadami prawa i równego traktowania wierzycieli. W szczególności propozycje układowe mogą przewidywać wpłacenie dopłat przez wszystkich albo niektórych nabywców i zaspokojenie ich przez przeniesienie własności lokali. Możliwa będzie również sprzedaż nieruchomości, na której jest prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie, z zachowaniem ciążących na niej ograniczonych praw rzeczowych, na rzecz przedsiębiorcy, który przejąłby zobowiązania wobec nabywców i zobowiązałby się do kontynuacji przedsięwzięcia deweloperskiego.

Znowelizowane przepisy prawa restrukturyzacyjnego przewidują możliwość wszczęcia wobec dewelopera trzech rodzajów postępowań: przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego. Co istotne, przeprowadzenie wobec dewelopera postępowanie o zatwierdzenie układu, z wyjątkiem układu częściowego, jest dopuszczalne tylko w sytuacji, gdy są nim objęte wierzytelności nabywców oraz wierzytelności zabezpieczone na nieruchomości, na której jest prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie, co pozwoli szczególnie chronić interesy nabywców lokali.

Obowiązujące przepisy pozwalają żywić przekonanie, że postępowanie restrukturyzacyjne pozwoli w lepszy sposób zabezpieczyć interesy nabywców lokali, a jednocześnie, w miarę możliwości umożliwić kontynuowanie prowadzenia deweloperom dalszej działalności gospodarczej.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki