flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Kredyt CHF – niedozwolona klauzula ubezpieczenia niskiego wkładu

12 lipca 2016 r.

Kredyt CHF – niedozwolona klauzula ubezpieczenia niskiego wkładu

W sytuacji, gdy kredytobiorcy zaciągali umowy o kredyt hipoteczny pomimo braku wkładu własnego albo wnosząc niski wkład, bank zgadzał się na udzielenie kredytu jedynie pod warunkiem uiszczenia składki na ubezpieczenie niskiego wkładu. W kolejnych latach spłaty kredytu bank pobierał składkę ponownie, aż do czasu spłaty wymaganej części kredytu.  

Jak wynika z wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawie (wyrok z dnia 24 sierpnia 2012 roku, sygn. akt XVII AmC 2600/11) postanowienie umowne obejmujące ubezpieczenie niskiego wkładu stanowi tzw. klauzulę abuzywną, co oznacza, że nie wiąże konsumentów, a w konsekwencji bank jest zobowiązany do zwrotu tych składek, które bezprawnie pobrał tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu. 

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie wskazał, iż postanowienie umowne dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sprzeczności z dobrymi obyczajami i rażąco narusza jego interesy. Wynika to z faktu, iż umowy ubezpieczenia zawierane są pomiędzy kredytodawcą a zakładem ubezpieczeń wyłącznie na korzyść banku, który jest jednocześnie (jako uposażony) podmiotem uprawnionym do otrzymania świadczenia. Konsumenci, jako kredytobiorcy nie są stroną ubezpieczenia, mimo że ponoszą jego koszty oraz dodatkowo ryzyko regresu na wypadek zajścia zdarzenia uprawniającego do wypłaty świadczenia odszkodowawczego. Ubezpieczone zostaje jedynie ryzyko banku niespłacenia przez kredytobiorców kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością nieruchomości w chwili udzielania kredytu a wymaganym przez bank w tej dacie wkładem własnym.

W konsekwencji pomimo, że ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jest finansowane przez kredytobiorcę, to jednak nie zapewnia mu żadnej ochrony ani korzyści. Korzysta na nim właściwie wyłącznie bank, który jest jednocześnie ubezpieczającym. W konsekwencji jeśli bank pobrał składki tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu jest zobowiązany do ich zwrotu, bowiem świadczenie kredytobiorcy było w tym zakresie nienależne. Przymusowa realizacja zwrotu wymienionych kwot może nastąpić na skutek prawomocnego wyroku sądu. 

Skontaktuj się z nami i odzyskaj część kwot przekazanych bankowi.

Przeczytaj o niedozwolonej klauzuli zmiennego oprocentowania.

Przeczytaj o niedozwolonej klauzuli spreadu.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki