flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Delegowanie pracowników – ważne zmiany.

19 lipca 2016 r.

Delegowanie pracowników – ważne zmiany.

18 czerwca 2016 roku weszły w życie nowe przepisy  dotyczące delegowania pracowników, zgodnie z którymi pracodawca delegujący pracowników ma obowiązek zapewnić odpowiednie warunki zatrudnienia, tj. minimalne wynagrodzenie, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, itp. Zmienione przepisy rozszerzyły także kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy.

Konieczność wprowadzenia nowej regulacji dotyczącej delegowania pracowników wynikała z obowiązku wdrożenia przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej dyrektywy 2014/67/UE.

Znowelizowana ustawa określa w szczególności zasady ochrony pracowników delegowanych na i z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, procedurę kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników, reguły współpracy PIP z właściwymi organami innych państw członkowskich dotyczącej delegowania pracowników oraz tryb postępowania w sprawie transgranicznego egzekwowania administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych.

Ustawa o delegowaniu pracowników przede wszystkim ma umożliwić egzekwowanie minimalnych warunków zatrudnienia w państwie członkowskim, w którym realizowane są usługi świadczone przez pracodawców delegujących.

W konsekwencji zgodnie ze znowelizowanymi przepisami pracodawca delegujący pracownika do Polski musi zapewnić mu warunki nie gorsze niż określone w Kodeksie pracy oraz innych przepisach regulujących prawa i obowiązki pracowników. Dotyczy to m.in.: minimalnego wynagrodzenia za pracę, wysokości wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, norm i wymiaru czasu pracy, urlopu wypoczynkowego czy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ponadto ustawa reguluje również kwestię solidarnej odpowiedzialności wykonawców i podwykonawców realizujących usługę w Polsce. Oznacza to, że wykonawca, dla którego pracodawca delegujący jest podwykonawcą, będzie odpowiadał wobec pracownika delegowanego za zaległe wynagrodzenie. Pracownik będzie więc mógł się domagać jego wypłacenia nie tylko u swojego pracodawcy, ale także u polskiego wykonawcy (nawet z pominięciem swojego pracodawcy). Ma to przeciwdziałać nadużyciom wobec pracowników delegowanych do Polski.

Nowym obowiązkiem PIP jest współpraca z właściwymi organami państw członkowskich (np. będzie informować o warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych do Polski), a także powiadamianie pracodawców delegujących pracowników z terytorium RP o ewentualnych decyzjach w sprawie nałożenia na nich administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej czy o wnioskach o egzekucję takich kar lub grzywien.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki