flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Pracownik odpowiada w całości za szkody spowodowane używaniem sprzętu pracodawcy do celów prywatnych.

29 listopada 2016 r.

Pracownik odpowiada w całości za szkody spowodowane używaniem sprzętu pracodawcy do celów prywatnych.

Pracownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę, którą wyrządził pracodawcy w wyniku działania polegającego na korzystaniu ze sprzętu służbowego w celach prywatnych. Zastosowanie znajduje w tym przypadku art. 122 KP stanowiąc, że pracownik, który umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.

Jedyną możliwością uwolnienia się od ponoszenia tej odpowiedzialności, jest wykazanie, że szkoda powstała w związku z używaniem sprzętu w celu związanym z prowadzoną przez pracodawcę działalnością gospodarczą. Udowodnienie faktu, że pracownik w dobrej wierze podejmował działania przy użyciu sprzętu służbowego w interesie i na rzecz pracodawcy mogłoby prowadzić do uznania, że jego działanie mieści się granicach ryzyka ponoszonego przez pracodawcę. Niedopuszczalne jest natomiast powoływanie się na art. 117 § 2 KP, który stanowi, że pracownik nie ponosi ryzyka związanego z działalnością pracodawcy, a w szczególności nie odpowiada za szkodą powstałą w związku z działaniem w granicach dopuszczalnego ryzyka w przypadku, gdy podjęte przez pracownika czynności są skierowanie wyłącznie w kierunku zaspokojenia własnych potrzeb.

Wykazanie, że pracownik podejmował określone czynności działając umyślnie, czyli z pełną świadomością skutków swojego postępowania w postaci powstania szkody po stronie pracodawcy również powoduje powstanie jego odpowiedzialności.

W przypadku, gdy powstanie szkody jest skutkiem używania sprzętu służbowego wyłącznie w celach prywatnych zastosowania nie znajdzie również art. 117 § 1 KP, który przewiduje udział pracodawcy w powstaniu szkody. Zgodnie z powyższym przepisem odpowiedzialność pracownika ulega zmniejszeniu w zakresie w jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania lub zwiększenia. Nie można tu mówić o przyczynieniu się pracodawcy do powstania niekorzystnych dla niego następstw, ponieważ działania pracownika były podjęte wyłącznie w celach prywatnych, które nie były związane z prowadzoną przez pracodawcę działalnością. Obarczanie pracodawcy odpowiedzialnością za tego typu działania byłoby nieracjonalne, ponieważ pociągałoby za sobą ryzyko obciążania go skutkami świadomych nadużyć pracowników.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki