flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Wolność zgromadzeń.

6 grudnia 2016 r.

Wolność zgromadzeń.

TEMATY: 

Zasady wolności zgromadzeń i równości wobec prawa wynikające z art. 57 i art. 32 ust. 1 Konstytucji winny być przestrzegane we wszystkich aktach prawnych niższego rzędu, w tym w ustawach. Ograniczenie przez uchwaloną 2 grudnia przez Sejm nowelizację prawa o zgromadzeniach, wolności zgromadzeń i wprowadzenie swoistej hierarchii ważności zgromadzeń skutkującej nierównością wydaje się oczywiste.

Następstwem uchwalenia przepisów sprzecznych z Konstytucją powinno być ustalenie ich niekonstytucyjności przez Trybunał Konstytucja, co oznacza utratę mocy obowiązującej.

Wydawałoby się, że zasada clara non sunt interpretanda (wykładnia jasnych przepisów jest zbędna) powinna w tym przypadku prowadzić do jednoznacznych wniosków. Nie można uchwalać przepisów wprowadzających zakazy zgromadzeń, jak również uprzywilejowujących pewne zgromadzenia, np. zgromadzenia organizowane przez władze i kościoły. Dotychczasowe rozwiązanie było zgodne z inną zasadą prawną, tj. prior tempore potior iure (pierwszy czasie lepszy w prawie), która dawała wszystkim równe szanse zorganizowania zgromadzenia. Teraz, podobnie jak w czasach dawno minionego ustroju, pierwszeństwo daje się zgromadzeniom organizowanym przez władze, a ponadto uprzywilejowuje się zgromadzenia o charakterze religijnym. Czy oczywiste naruszenie Konstyucji zostanie dostrzeżone przez Senat, Prezydenta lub Trybunał Konstytucyjny ?

Dla porządku – przepisy Konstytucji:

Art. 32.1

Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Art. 57 zdanie pierwsze:

Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. 

Obowiązujący art. 2 ustawy o zgromadzeniach:

Przepisów ustawy nie stosuje się do zgromadzeń:

1) organizowanych przez organy władzy publicznej;

2) odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych;

A oto uchwalony przez Sejm drugi ustęp cytowanego w poprzednim akapicie art. 2 ustawy o zgromadzeniach:

Zgromadzenia organizowane na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie nie mogą być organizowane w miejscu i czasie, w których odbywają się zgromadzenia, o których mowa w ust.1.

Polecam także komentarz Amnesty International.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki