flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Specjalne przywileje wspólników spółki z o.o.

6 grudnia 2016 r.

Specjalne przywileje wspólników spółki z o.o.

Panuje dość powszechne przekonanie, że umowę spółki z o.o. można ukształtować w taki sposób, że wspólnik posiadający choćby niewielką mniejszość udziałów może posiadać znaczną większość podstawowych praw – większość głosów na Zgromadzeniu Wspólników czy prawo do większości zysku. Coś w tym jest, ale nie do końca.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 174 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH) wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadają równe prawa i obowiązki, chyba że ustawa lub umowa spółki stanowi inaczej. Z art. 174 § 2 KSH wynika jednoznacznie, że w umowie spółki dopuszczalne jest uprzywilejowanie niektórych udziałów. Wszystkie szczególne przywileje, związane z udziałem, muszą zostać w umowie określone w taki sposób, aby dało się ustalić treść tego uprzywilejowania.

Dalsze paragrafy art. 174 KSH regulują kwestie związane z uprzywilejowaniem udziału. W przypadkach tam opisanych przywileje związane są z konkretnym udziałem. Nie można ich przypisać do osoby określonego wspólnika. W takiej sytuacji zbycie udziałów, które są uprzywilejowane ma ten skutek, że z przywilejów tych może korzystać także nabywca udziału.

Art. 174 § 3 KSH wymienia najczęściej stosowane sposoby uprzywilejowania udziału. Należą do niego uprzywilejowanie co do głosu, co do sposobu uczestniczenia w podziale majątku w toku likwidacji spółki oraz uprzywilejowanie dywidendowe. Warto zaznaczyć, iż jest to katalog otwarty.

Jeśli chodzi o uprzywilejowanie co do głosu to na jeden udział mogą przypadać co najwyżej 3 głosy. Z kolei uprawnienie dywidendowe musi uwzględniać art. 196 KSH, który stanowi, że wypłata z zysku, która przypada na udział uprzywilejowany dywidendowo, nie może przekraczać więcej niż 50% wypłat należnych z udziałów nieuprzywilejowanych. Uprzywilejowanie dywidendowe sprowadza się do wskazania, o ile wyższa wypłata  z zysku przypada na udział uprzywilejowany w stosunku do udziału nieuprzywilejowanego. Istnieje również możliwość określenia uprzywilejowania w inny sposób np. w stosunku do wartości wkładu.

Udziały uprzywilejowane mogą zostać ustanowione w umowie założycielskiej lub w późniejszych jej modyfikacjach. Umowa spółki jest jedynym źródłem ich ustanowienia. Zmiana umowy w tym zakresie wymaga podjęcia stosownej uchwały większością 2/3 głosów w formie aktu notarialnego. Uprzywilejowanie staje się skuteczne z chwilą wpisu zmiany umowy do rejestru, a nie z chwilą podjęcia uchwały.

Przywileje nadawane wspólnikom spółki z o.o. mogą mieć charakter przedmiotowy, związany bezpośrednio z udziałem (o czym powyżej) lub charakter podmiotowy, związany z osobą danego wspólnika. W praktyce, niestety często mylnie, utożsamia się uprzywilejowanie udziałów z przywilejami przyznanymi poszczególnym wspólnikom w zakresie ich praw i obowiązków.Prawa przyznane osobiście danemu wspólnikowi to np. prawo do wyboru Prezesa Zarządu. Prawa te są niezbywalne. W momencie zbycia wszystkich udziałów uprawnienia te wygasają i nie przechodzą na nabywcę. W przypadku, gdy wspólnik uprzywilejowany osobiście zbywa tylko część należących do niego udziałów to nadane mu uprawnienia w dalszym ciągu mu przysługują. Prawa przyznane osobiście związane są z osobą konkretnego wspólnika, a nie z udziałami, które do niego należą. Przywileje tego typu zazwyczaj przyznawane są wspólnikom, którzy zasłużyli się w szczególny sposób dla spółki, najczęściej tym którzy ponadprzeciętnie w stosunku do wkładu pieniężnego przyczynili się do powstania spółki.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki