flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » „Dobra zmiana” – 13 PLN na godzinę dla wszystkich zleceniobiorców.

23 grudnia 2016 r.

„Dobra zmiana” – 13 PLN na godzinę dla wszystkich zleceniobiorców.

TEMATY: 

Przypominamy, że od 1 stycznia 2017 r. wszyscy zleceniobiorcy muszą być opłacani stawką godzinową na poziomie co najmniej 13 PLN brutto. Dotyczy to także studentów.

Jeśli zleceniodawca umówi się ze zleceniobiorcą na wynagrodzenie niższe niż minimalne, to zleceniobiorcy będzie przysługiwać minimalna stawka godzinowa (podobnie jak do tej pory w przypadku minimalnego wynagrodzenia za pracę). Co więcej, jeżeli zlecenie świadczenia usług lub wykonanie zlecenia zostanie powierzone kilku osobom na podstawie jednej umowy, to każda z tych osób powinna otrzymać minimalną stawkę.

Ponadto wynagrodzenie za zlecenie musi być wypłacane w formie pieniężnej, a jeżeli umowa trwa dłużej niż miesiąc, musi być wypłacane przynajmniej raz w miesiącu. Przy zawarciu umowy konieczne jest ustalenie sposobu potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług. W innym przypadku zleceniobiorca będzie przedkładał informację o przepracowanych godzinach w terminie poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia.

Nałożony zostaje również obowiązek przechowywania dokumentów określających sposób potwierdzania liczby godzin przepracowanych w ramach zlecenia przez okres trzech lat. W przypadku niezastosowania się do nowych przepisów i wypłacenia wynagrodzenia niższego niż to wynika z minimalnej stawki godzinowej może zostać nałożona na zleceniodawcę kara grzywny w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł.

Pojawia się pytanie kto wykonywać będzie najmniej wymagające zadania ? Jak poradzić sobie z problemem osób bez kwalifikacji lub osób, które potrzebują czasu na należyte wdrożenie się, gdy wartość wykonanych przez nich zadań nie dochodzi do 13 PLN brutto na godzinę ? Z pewnością dojdzie do przepłacania takich osób co negatywnie wpłynie na rentowność przedsiębiorstw, ewentualnie przedsiębiorcy będą narażać się na naruszenie przepisów. Pojawia się pokusa szerszego stosowania umów o dzieło.

Umowy o dzieło mogą znajdować zastosowanie wtedy, gdy zleceniobiorcy wykonują zadania, które można zdefiniować konkretnym rezultatem, najlepiej widocznym substratem. Wskazane, by o miejscu lub czasie wykonywania usług decydował zleceniobiorca, a wynagrodzenie było uzależnione wyłącznie od osiągniętego rezultatu, miało charakter prowizyjny i nie było powiązane z czasem poświęconym na wykonanie dzieła.

W kolejnych latach można spodziewać się dalszych podwyżek. Wysokość minimalnej stawki godzinowej będzie corocznie waloryzowana i obwieszczana do dnia 15 września każdego roku.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki