flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Odpowiedz na każdą reklamację !

23 stycznia 2017 r.

Odpowiedz na każdą reklamację !

Od 10 stycznia 2017 r. brak odpowiedzi na każdą reklamację konsumenta jest równoznaczny z uznaniem reklamacji. Dotyczy to już nie tylko wybranych sytuacji i wybranych branż, ale wszystkich co do zasady relacji na linii konsument-przedsiębiorca.

Dotychczasowa regulacja, poza nielicznymi wyjątkami, nie nakładała na przedsiębiorców obowiązku udzielenia we wskazanym czasie oraz w określonej formie odpowiedzi na złożoną przez konsumenta reklamację. Z dniem 10 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy poprawiające sytuację prawną konsumenta w tym zakresie, a tym samym mocniej dyscyplinujące przedsiębiorcę.

Jednym z dotychczasowych wyjątków, o którym koniecznie warto wspomnieć, jest przepis Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do żądania w terminie czternastu dni, a brak odpowiedzi traktowany jest jak uznanie żądania.

W innych przypadkach – np. gdy konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy – termin na rozpatrzenie reklamacji nie był dotąd wskazany. Sytuacja ta uległa zmianie z dniem 10 stycznia 2017 roku, kiedy w życie wszedł art. 7a ustawy o prawach konsumenta.

Przepis ten wprowadza generalną zasadę, zgodnie z którą przedsiębiorca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni (przy czym reguła wskazana dwa akapity wyżej ma charakter lex specialis, a więc w tam opisanych przypadkach obowiązuje nadal termin 14-dniowy). Ustawodawca oznaczył również formę w jakiej odpowiedź ma zostać przekazana – konsument powinien otrzymać ją na papierze lub innym trwałym nośniku. Brak reakcji przedsiębiorcy w zakreślonym terminie 30 dni rodzi takie same konsekwencje jak w przypadku uznania reklamacji.

Inna zmiana, wprowadzona tą samą ustawą nowelizującą, nakłada na przedsiębiorcę obowiązek skierowania do konsumenta oświadczenia o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązania sporu lub o odmowie wzięcia udziału w takim postępowaniu, natomiast brak takiego oświadczenia będzie traktowany jako zgoda na podjęcie próby rozwiązania sporu z konsumentem na drodze pozasądowej.

Wyżej opisane uregulowania weszły w życie z dniem 10 stycznia 2017 roku i mają zastosowanie w zakresie reklamacji składanych od tego dnia.

Pamiętaj o umiejętnym ułożeniu regulaminu reklamacji.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki