flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Sprawy z dziedziny nieruchomości – kwiecień 2017 r.

30 kwietnia 2017 r.

Sprawy z dziedziny nieruchomości – kwiecień 2017 r.

LISTA SPRAW DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI, KTÓRYMI KANCELARIA ZAJMOWAŁA SIĘ W KWIETNIU 2017 R.

W kwietniu 2017 r. kancelaria prowadziła następujące postępowania i brała udział w następujących czynnościach z dziedziny nieruchomości:

 1. Postępowanie kasacyjne przez Sądem Najwyższym w sprawie o dział spadku i zniesienie współwłasności nieruchomości. Problemy prawne m.in.: zakres kognicji sądowej w sprawach o dział spadku.
 2. Postępowanie przez Samorządowym Kolegium Odwoławczym z odwołania w sprawie decyzji o podziale nieruchomości. Problemy prawne m.in.: skutek prawny wskazania w decyzji podziałowej właściciela wydzielonej działki.
 3. Dochodzenie roszczeń związanych z nadpłatami rat kredytów frankowych z uwagi na stosowanie przez banki klauzul niedozwolonych w umowach kredytów hipotecznych.
 4. Dział spadku i zniesienie współwłasności nieruchomości zajmowanej wyłącznie przez jednego ze współwłaścicieli połączone z rozliczeniem opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
 5. Upadłość konsumencka kredytobiorcy hipotecznego, którego exmałżonek nie reguluje rat kredytu hipotecznego i nie spłaca należności orzeczonych postanowieniem o podziale majątku wspólnego małżonków.
 6. Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za utrzymanie (dożywocie).
 7. Windykacja współkredytobiorcy kredytu hipotecznego, który nie partycypuje w spłatach rat.
 8. Analiza dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej pod kątem zgodności działań zarządu i zarządcy z przepisami ustawy o własności lokali.
 9. Postępowanie z pozwu o zwrot równowartości nakładów na nieruchomość użyczającego.
 10. Reprezentowanie spadkobierców spadkodawcy, którego dług obciąża hipoteką nieruchomość innego spadkobiercy.
 11. Reprezentowanie w sprawie o zabezpieczenie, które polega na zakazie zbywania nieruchomości nabytych przez osoby trzecie.
 12. Reprezentowanie w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków zmierzającej do zaspokojenia wierzyciela jednego z małżonków połączone z zakazem zbywania nieruchomości wspólnych małżonków.
 13. Reprezentowanie w sprawie o wyrażenie zgody na czynność przekraczającą zwykły zarząd nieruchomością wspólną.
biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki