flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » NIEDOZWOLONA OPŁATA LIKWIDACYJNA SKANDIA – UPOMNIJ SIĘ O ZWROT

12 lipca 2017 r.

NIEDOZWOLONA OPŁATA LIKWIDACYJNA SKANDIA – UPOMNIJ SIĘ O ZWROT

Sąd Okręgowy w Poznaniu w sprawie o sygn. XV Ca 796/17 nakazał Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (uprzednio Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.) zapłatę świadczenia wykupu wraz z zatrzymaną opłatą likwidacyjną. Wyrok stanowi orzeczenie drugoinstancyjne, potwierdza ustalenia Sądu Rejonowego i jest prawomocny. Tym samym sądy obu instancji zgodnie uznały, że Skandia dokonując zatrzymań zastosowała niedozwoloną klauzulę umowną.

Nasza klientka w 2006r. zawarła z pozwaną Umowę Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Multiportfel Spektrum”. Strony umówiły się na 30 letni okres ubezpieczenia. Klientka wypowiedziała umowę w 2015 r., a ubezpieczyciel odmówił wypłaty świadczenia w całości powołując się na klauzulę niedozwoloną.

Sądy przypomniały, że zgodnie z art. 3851 k.c. postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). W szczególności z uwagi na niejasność postanowień związanych z kształtowaniem wysokości opłaty likwidacyjnej, przeznaczenia tej opłaty, brak powiązania wysokości opłaty z realnie poniesionymi przez pozwaną kosztami oraz niedostateczne poinformowanie konsumenta o charakterze i sposobie poboru opłaty, postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia dotyczące opłaty likwidacyjnej należy uznać za sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszające interesy konsumenta.

Kwota opłaty likwidacyjnej stanowi zatem świadczenie nienależne w rozumieniu art. 410 § 2 k.c. i na mocy art. 410 § 1 k.c. w zw. z art. 405 k.c. podlegała zwrotowi na rzecz naszej Klientki.

Wszystkie roszczenia Klientki zostały zaspokojone.

Zapraszam do kontaktu osoby posiadające taką polisolokatę, którym odmówiono wypłaty całości należności.

W ramach naszych usług:

  • przeanalizujemy Państwa sytuację prawną;
  • ocenimy wysokość potencjalnego roszczenia;
  • sformułujemy korespondencję przedprocesową;
  • będziemy reprezentować Państwa w sądzie;
biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki