flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Wymóg ujawnienia licencji w rejestrze unijnych znaków towarowych

19 lutego 2018 r.

Wymóg ujawnienia licencji w rejestrze unijnych znaków towarowych

TEMATY: 

Kwestia czy dokonanie wpisu udzielenia licencji na korzystanie ze znaku towarowego jest warunkiem obligatoryjnym dla zaistnienia możliwości skutecznego dochodzenia przez licencjobiorcę roszczeń związanych z naruszeniem prawa do tego znaku była przedmiotem wielu wątpliwości.

W związku z potrzebą rozstrzygnięcia powyższych kontrowersji zostało skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne. Interpretując art. 23 ust. 1 zd. pierwsze Rozporządzenia Rady (WE) Nr 207/2009 z 26.02.2009 r. w sprawie znaku towarowego UE Trybunał przyjął stanowisko, że wymóg wpisania czynności polegającej na udzieleniu osobie trzeciej licencji na korzystanie ze znaku towarowego ma na celu ochronę podmiotu, który dysponuje prawami związanymi z unijnym znakiem towarowym. W związku z powyższym niedopuszczalna jest interpretacja, która chroniłaby podmiot, który dopuścił się naruszenia od poniesienia odpowiedzialności za działania związane z bezprawnym używaniem znaku.

Wyrokiem tym TSUE potwierdza prawidłowość dominujących w polskim orzecznictwie i doktrynie prawniczej poglądów opowiadających się za możliwością występowania z powództwem o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego UE, mimo nieumieszczenia wzmianki o udzieleniu licencji w rejestrze unijnych znaków towarowych.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki