flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Split payment już za 2 miesiące

30 kwietnia 2018 r.

Split payment już za 2 miesiące

Od 1 lipca 2018 roku podatnicy będą mogli stosować nowe rozwiązanie w zakresie rozliczania VAT. Mechanizm split payment będzie miał dobrowolny charakter i wolno go będzie stosować w sposób wybiórczy.

Mechanizm działania split payment jest prosty. Po 1 lipca firmy będą miały wybór: wykonać przelew starym sposobem lub skorzystać z opcji split payment. Przelewając środki z konta nową metodą trzeba będzie podać dane faktury, dane odbiorcy z numerem NIP oraz jaka część płatności to VAT. Wymagane informacje będą uzupełniane w specjalnej rubryce, która pojawi się przy przelewach split payment. Specjalne subkonto (jedno lub kilka) będzie przypisane do wszystkich kont danej firmy, a jego otwarcie i prowadzenie nie będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami. Środki, które znajdą się na koncie VAT, będą mogły być oprocentowane (na podstawie umowy pomiędzy bankiem a przedsiębiorcą). Przedsiębiorca będzie generował jeden przelew, który zaksięgowany zostanie u odbiorcy na dwóch kontach.

Przygotowanie firmy na obsługę split payment będzie wiązało się z weryfikacją rachunków bankowych kontrahentów, co jest istotne, ponieważ przelewy VAT wykonywane na konta, które nie są rachunkami zgłoszonymi jako konta rozliczeniowe przedsiębiorców, nie będą mogły być księgowane w banku. Środki zostaną zwrócone, a kwota VAT zostanie wpłacona na rachunek VAT przelewającego (nabywcy), nawet jeśli pierwotnie została zapłacona z rachunku  podstawowego.

Największą zaletą split payment dla przedsiębiorcy przelewającego należność za fakturę jest szybszy zwrot VAT, który nastąpi w ciągu 25 dni na rachunek VAT. Dodatkowo, w stosunku do podatników, którzy będą używać metody podzielonej płatności nie będą miały zastosowania przepisy związane z niektórymi sankcjami oraz nie będą wykorzystywane regulacje o solidarnej odpowiedzialności. Założono, że płacenie z zastosowaniem mechanizmu split payment będzie mogło wskazywać, że nabywca dochował należytej staranności, zawierając transakcję z kontrahentem. Będzie to miało znaczenie dla bezpieczeństwa naliczonego podatku od towarów i usług.

To co będzie zaletą dla płacących okaże się wadą dla sprzedających i usługodawców. Do tej pory środki dla tych podatników trafiały od razu na podstawowy rachunek bankowy, były w dyspozycji podatnika i można było nimi swobodnie dysponować. Tymczasem w momencie otrzymywania wpłat na rachunek VAT dysponowanie tymi środkami jest ograniczone, a co za tym idzie, może wpłynąć na płynność finansową przedsiębiorstwa. Jeżeli do tej pory środki z VAT-u były wykorzystywane na bieżące wydatki, to od lipca co prawda będzie to możliwe, ale żeby aktywować środki z subkonta VAT, przedsiębiorca będzie musiał wystąpić z wnioskiem do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. We wniosku należy podać powód i poczekać na decyzję urzędu nawet do  60 dni.

Mając na uwadze powyższe należy zauważyć, że mechanizm podzielonej płatności z jednej strony umożliwia przedsiębiorcy czerpanie korzyści poprzez korzystanie z ulg, szybszego zwrotu podatku oraz ograniczenia odpowiedzialności, by z drugiej strony znacznie wpłynąć na ograniczenie możliwości dysponowania środkami finansowymi mającymi pokrywać należność wynikającą z podatku VAT, co może wpłynąć na kondycję finansową szczególnie niewielkich przedsiębiorstw. Niewątpliwie największym beneficjentem systemu będzie Skarb Państwa – nowe rozwiązanie wprowadzono w celu uszczelnienia systemu poboru podatku od towarów i usług, a także zapobiegania uchylaniu się od płacenia podatku i przeciwdziałaniu przywłaszczania VAT przez nieuczciwych podatników.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki