flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Prześwietl kontrahenta

25 czerwca 2018 r.

Prześwietl kontrahenta

Dotarcie do dokumentów finansowych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jest teraz bezpłatne i nietrudne. Dotyczy to dokumentów złożonych po 15 marca 2018 r. – nie musimy już udawać się osobiście do sądu, w którym interesująca nas spółka składa dokumenty, zamawiać akta i przeglądać je, teraz interesujące nas dane pobierzemy online.

Skorzystanie z usługi bezpłatnego wyszukiwania i pobrania dokumentów finansowych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego możliwe jest na stronie https://ekrs.ms.gov.pl.

Aby wyszukać dokumenty przypisane do danego nr KRS w Repozytorium Dokumentów Finansowych należy w zakładce „Przeglądarka dokumentów finansowych” uzupełnić pole „Podaj nr KRS” wpisując numer KRS naszego kontrahenta.

Co ważne, aby skorzystać z funkcjonalności ,,Przeglądarki dokumentów finansowych” nie jest wymagane posiadania konta użytkownika ani logowanie na konto.

Za pomocą wskazanej usługi można wyszukać i pobrać następujące dokumenty:

 • roczne sprawozdanie finansowe,
 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • informacja dodatkowa,
 • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
 • rachunek przepływów pieniężnych,
 • opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego,
 • uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego,
 • uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty,
 • sprawozdanie z działalności,
 • sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publiczne,
 • skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe,
 • skonsolidowany bilans,
 • skonsolidowany rachunek zysków i strat,
 • informacja dodatkowa,
 • skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
 • skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych,
 • opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,
 • uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego,
 • uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty,
 • sprawozdanie z działalności jednostki dominującej,
 • skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej.

Wskazane dokumenty są dostępne od dnia 15 marca 2018 roku, tj. od dnia wprowadzenia obowiązku składania dokumentów finansowych droga elektroniczną. Ministerstwo nie wprowadziło dotąd możliwości przeglądania dokumentów składanych przed tą datą. Niemniej, dzięki wskazanej usłudze, uzyskaliśmy możliwość wglądu do dokumentów finansowych każdego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki