flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » BADANIE ZDOLNOŚCI REJESTROWEJ ZNAKU TOWAROWEGO – NA CZYM POLEGA ?

15 sierpnia 2018 r.

BADANIE ZDOLNOŚCI REJESTROWEJ ZNAKU TOWAROWEGO – NA CZYM POLEGA ?

TEMATY: 

Rejestracja znaku towarowego daje uprawnionej do niego firmie lub osobie wyłączne prawo używania tego znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy na określonym terytorium. Ponadto znak towarowy zwiększa renomę przedsiębiorstwa, a co się z tym wiąże także jego wartość rynkową. Znak towarowy pomaga również zwalczać nieuczciwą konkurencję.

Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego to pierwszy krok, jeżeli chcemy zastrzec znak towarowy w Urzędzie Patentowym. Polega ono na sprawdzeniu, czy znak towarowy, który ma zostać zarejestrowany, ma w ogóle szansę uzyskać ochronę.

Badanie zdolności rejestrowej przebiega dwutorowo. Po pierwsze, polega na sprawdzeniu przesłanek formalnych rejestracji znaku towarowego. Badamy czy nie występują bezwzględne przesłanki odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, które wymienione zostały w art. 1291 ustawy Prawo własności przemysłowej. Należą do nich m.in.: posługiwanie się oznaczeniami rodzajowymi lub opisowymi, zgłoszenie znaku towarowego, który może wprowadzać odbiorców w błąd, zgłoszenie oznaczeń, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych, oraz gdy znak towarowy zawiera element będący symbolem, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową.

Drugim etapem badania zdolności rejestrowej znaku towarowego jest ocena czy znak towarowy odróżnia się od innych, wcześniej zgłoszonych znaków oraz czy nie narusza praw osobistych lub majątkowych innych osób. W ten sposób badamy ryzyko zgłoszenia potencjalnego sprzeciwu w przyszłości.

 W Polsce funkcjonuje bowiem procedura skargowa, która polega na tym, że właściciele wcześniejszych podobnych znaków towarowych mogą się sprzeciwić rejestracji nowego znaku. Aby uniknąć takiego sprzeciwu należy przed złożeniem wniosku o zastrzeżenie znaku towarowego dokonać badania zdolności rejestrowej.

Podsumowując, na podstawie badania zdolności rejestrowej znaku towarowego można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić czy Urząd Patentowy udzieli ochrony znakowi towarowemu, który chcemy zgłosić, a także czy zyskamy trwałą ochronę. Badanie zabezpiecza również przed niepotrzebnymi kosztami spowodowanymi na przykład odszkodowaniem za używanie zastrzeżonego już wcześniej znaku towarowego. O nadaniu ochrony dla znaku towarowego decyduje ostatecznie Urząd Patentowy, badanie ma natomiast poinformować o istniejących ograniczeniach stojących na przeszkodzie uzyskania takiej ochrony prawnej jeszcze przed złożeniem podania.

W naszej kancelarii zawsze zaczynamy proces rejestracji znaku od badania zdolności rejestrowej. Wynagrodzenie za badanie wynosi 800 PLN + VAT i o tą wartość umniejszamy późniejsze wynagrodzenie za obsługę procesu rejestracji.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki