flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » LOGO CZY NAZWA – JAKIEGO TYPU ZNAK TOWAROWY ZAREJESTROWAĆ.

3 września 2018 r.

LOGO CZY NAZWA – JAKIEGO TYPU ZNAK TOWAROWY ZAREJESTROWAĆ.

TEMATY: 

„Chciałbym zarejestrować znak towarowy”, „Czy interesuje Państwa rejestracja nazwy czy logo firmy lub produktu ?”, „W sumie nie wiem, a co by Pan radził ?”. Taka sekwencja w pierwszej rozmowie z Klientem pojawia się niemal zawsze. Poniżej kilka informacji rozjaśniających zagadnienie.

Jak wskazuje się w ustawie – Prawo własności przemysłowej:

  1. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.
  2. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Ustawa stwarza więc dosyć swobodne warunki do zarejestrowania znaku towarowego, nie narzucając sztywno jego formy i ograniczając się do co dwóch wymogów: możliwości odróżnienia dzięki znakowi towarów oferowanych przez przedsiębiorstwo od towarów konkurencji oraz możliwość przedstawienia owego oznaczenia w sposób graficzny. Konkretyzując postawione wyżej pytanie – przedsiębiorca często staje przed dylematem co do tego, czy zarejestrować znak słowno-graficzny (tj. logo), czy też znak słowny (nazwę).

Należy wyróżnić kilka argumentów przemawiających za tym drugim. Rejestrując słowny znak towarowy uzyskuje ochronę prawną stworzonej przez nas nazwie, co przekłada się na zakaz używania takiej samej bądź podobnej nazwy przez przedsiębiorstwa konkurencyjne. Idąc o krok dalej, zauważyć należy, że przedsiębiorca, który posłużyłby się naszą nazwą nie będzie mógł bronić się twierdząc, że wykorzystuje on inne logo, bowiem ochronie podlega sama nazwa. Warto także nadmienić, iż niewątpliwym plusem znaku słownego jest wyeliminowanie pewnych problemów związanych z rejestracją domen internetowych. Nie musimy się wówczas obawiać, że ktoś inny zarejestruje taką samą domenę, lecz jedynie z innym rozszerzeniem (dla przykładu: .com zamiast .pl) i będzie mógł legalnie oferować podobne towary. Po czwarte, rejestrując słowny znak towarowy w zasadzie w pełni eliminujemy potencjalne roszczenia osób trzecich wywodzących je z prawa autorskiego. Zastrzeżona przez nas nazwa w znakomitej większości przypadków nie będzie utworem w myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ponadto, oznaczeniu w formie nazwy niegroźne będą zachodzące w przedsiębiorstwie transformacje. Tzw. rebranding często wiąże się ze zmianą całej szaty graficznej – a więc także i logo oferowanych przez nas towarów. Jeżeli zastrzegliśmy znak towarowy typu słownego, nie będziemy zmuszeni dokonywać ponownego zgłoszenia w wypadku zmiany logo, bowiem ochrona prawna naszej nazwy będzie nam przysługiwać dalej. Na końcu – choć argument ten jest równie ważny jak poprzednie – podkreślić należy, iż posługiwanie się znakiem towarowym w formie nazwy pozwala nam łatwiej to wykazać w ewentualnym postępowaniu sądowym zainicjowanym przez przedsiębiorcę, który wniósł o wygaszenie naszego znaku.

W gąszczu argumentów przemawiających za zarejestrowaniem nazwy znaleźć można jednakże i takie, które ukierunkowują nas na wybór znaku słowno-graficnego. Przede wszystkim, napotykamy mniej utrudnień na drodze samej procedury. Taki znak po prostu łatwiej jest zarejestrować. Wspomniany na wstępie wymóg odróżniania się oznaczenia od oznaczeń innych przedsiębiorców z pewnością nietrudno jest spełnić dzięki oryginalnemu projektowi graficznemu. Po drugie, nie trzeba nikomu tłumaczyć, iż pierwszy kontakt z produktem i tzw. „pierwsze wrażenie” to prawie zawsze wrażenie wizualne. Dzięki rejestracji znaku takiego rodzaju, ochrona prawna jaka zostaje udzielona naszemu oznaczeniu rozciąga się również na grafikę, co pozwala nam oferować jeszcze bardziej oryginalne towary i dzięki temu zdecydowanie wyróżniać się na danym rynku. Trzeci argument, jaki można przytoczyć  ma wymiar czysto ekonomiczny. Zastrzegając określone logo budujemy w sposób wyraźny swoją markę. Zabieg taki może więc skutkować otworzeniem szerokich dróg rozwoju prowadzonej działalności i w efekcie przynieść spore zyski. I tutaj również, idąc o krok dalej, wyprowadzić można kolejny argument – na samym znaku towarowym można po prostu zarobić, a już szczególnie na tym, który łączy w sobie nazwę i grafikę. Zarejestrowanie znaku słowno-graficznego może się po prostu opłacić. Staje się on często głównym znakiem rozpoznawalnym danej marki, a przez to przedsiębiorca może czerpać spore zyski z udzielania płatnej licencji na posługiwanie się jego logo bądź też wysoko cenić sam znak w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa, bowiem stanowi on osobny jego element. Oznaczenie, które funkcjonuje na rynku od dawna i jest głęboko zakorzenione w świadomości potencjalnych odbiorców, z pewnością stanowić będzie atrakcyjny cel dla inwestorów.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki