flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Zapach może być znakiem towarowym

25 marca 2019 r.

Zapach może być znakiem towarowym

TEMATY: 

16 marca 2019 r. zmianie uległo Prawo własności przemysłowej i wprowadziło szereg zmian do których możemy zaliczyć m.in. brak wymogu graficznego przedstawienia znaków towarowych. W dalszej części tekstu zapoznają się Państwo też z innymi rozwiązaniami, które magą znacznie ułatwić rejestrację i tryb przedłużania prawa ochronnego na znak towarowy.

Zmianie uległa m.in definicja znaku towarowego i zrezygnowano z jego przedstawiania w sposób graficzny. W konsekwencji znakiem towarowym będzie mogło być każde oznaczenie, które umożliwi odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od innego. Za sprawą ww. zmiany katalog znaków towarowych uległ rozszerzeniu, nowe oznaczenia będziemy mogli zaklasyfikować jako znaki towarowe.

Dodatkowo podmiot zainteresowany rejestracją znaku towarowego nie będzie musiał przedstawiać go w sposób graficzny w celu uzyskania prawa ochronnego. Wymóg ten często decydował o tym, że przedsiębiorcy nie mogli zarejestrować swojego oznaczenia jako znaku towarowego lub było to znacznie utrudnione ze względu na konieczność przedstawienia go w formie graficznej. Zmiany te stanowią wynik postępu technologicznego, który do praktyki handlowej wprowadził nietradycyjne znaki towarowe jak zapachowe, dźwiękowe czy holograficzne.

Warto zaznaczyć, że Urząd Patentowy RP udzielił już wcześniej prawo ochronnego na „nietypowe” znaki towarowe jak np. hejnał odgrywany z wieży Kościoła Mariackiego w Krakowie, ale stanowiło to wyjątek od ogólnie przyjętych reguł. Wprowadzając ułatwienie, którym jest brak konieczności graficznego przedstawienia znaków został jednak wprowadzony dodatkowy wymóg, aby znak towarowy był możliwy do przedstawienia w sposób jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny. Nowelizację ustawy nie wprowadziła zmian w zakresie  konieczności badania zdolności rejestrowej znaku towarowego przed jego rejestracją. Warto jednak zaznaczyć, że wprowadzone zostały także zmiany dotyczące bezwzględnych przesłanek odmowy rejestracji znaku towarowego, które UPRP bada z urzędu przy decydowaniu o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy i które mogą stanowić przesłankę unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy.

Do kolejnej z istotnych zmian możemy zakwalifikować tryb przedłużania prawa ochronnego na znaki towarowe, który został znacznie uproszczony. Po zmianie do przedłużenia prawa ochronnego na znak towarowy będzie konieczne jedynie wniesienie stosownej opłaty przez uprawnionego do Urzędu Patentowego RP bez składania odrębnego wniosku. Ponadto UPRP przypomni uprawnionemu o zbliżającym się terminie wniesienia opłaty za kolejny, 10-letni okres ochronny jego znaku towarowego. Przyjęte rozwiązanie będzie sporym ułatwieniem dla podmiotów uprawnionych z prawa ochronnego na znak towarowy, a jednocześnie znacznie przyśpieszy proces przedłużenia tego prawa.

Przepisy ustawy uległy zmianie, która jest spowodowana koniecznością dostosowanie przepisów polskiej ustawy do dyrektywy unijnej 2015/2436 i jej wdrożenia. Celem jej jest zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich Unii Europejskiej dotyczących znaków towarowych.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki