flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Compliance Officer w przedsię­bior­stwie

16 lipca 2019 r.

Compliance Officer w przedsię­bior­stwie

System compliance w firmie nie jest jedynie modnym tematem do rozmów w środowisku biznesowym. Należy przyznać, że jest to rzeczywiście skuteczny sposób na lepsze funkcjonowanie organizacji i skuteczne ograniczenie ryzyka prawnego, które bardzo często spoczywa na przedsiębiorcy i wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Jedynie doświadczony i wszechstronny compliance officer może zapewnić skuteczne wdrożenie, a w dalszej kolejności czuwanie nad systemem compliance w przedsiębiorstwie.

Początkowo, compliance officer, czyli specjalista z zakresu zarządzania ryzykiem braku zgodności, istniał głównie w dużych organizacjach finansowych, takich jak np. banki – dziś praca compliance officera potrzebna jest również w wielu innych typach przedsiębiorstw, gdyż współczesne organizacje działają w bardzo niepewnym otoczeniu biznesowym i potrzebują osoby, która będzie stała na straży zgodności działań przedsiębiorstw z regulacjami prawnymi, normami, a także służyła radą w celu zapobiegania stratom finansowym lub utracie reputacji.

Ponadto, jak twierdzą niektórzy specjaliści, compliance officer jest dla firmy pewnego rodzaju polisą na życie. Jak wynika z definicji, jest to osoba zarządzająca systemem zgodności w firmie, w taki sposób, aby działał on prawidłowo. Sam compliance officer znajduje się w centrum takiego systemu, ponieważ, wszystko zależy od wypracowanych przez niego mechanizmów tak, aby umożliwiały one spełnienie ustawowych wymogów.

Skoro jednak system zarządzania zgodnością ma na celu wykrycie nieprawidłowości, to z pewnością musi być to osoba, która zna się na prawie. Ważniejsze jest również, aby była komunikatywna i potrafiła zarządzać ryzykiem – określić je. To jednak nie wszystko. Specjalista zarządzania ryzykiem, stoi w centrum systemu i ma jakiejś wartości. Zatem należy zauważyć, że compliance officer musi posiadać szeroki wachlarz umiejętności, wiedzę merytoryczną oraz kompetencje miękkie.

Działalność tej komórki może uchronić firmę przed tak poważnymi konsekwencjami jak sankcje finansowe, karne dla członków organów zarządzających, utrata reputacji, brak zaufania klientów, kontrahentów i inwestorów.

Znaczący odsetek wszystkich spółek zatrudnia już compliance officera. Wiele firm ma świadomość, że powinny mieć taką osobę. Niestety, bardzo często spółki rodzinne, małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie posiadają specjalistycznej wiedzy w zakresie dbania o ochronę danych osobowych oraz właściwe postępowanie z informacjami poufnymi, czy przestrzegania prawa w zakresie zawieranych umów, nie mają tej świadomości. One szczególnie powinny zapoznać się z ofertą compliance i to nie tylko z powodu planowanej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, ale dlatego, że system zarządzania zgodnością należy już do kanonu dobrego zarządzania.

Temat compliance nie jest nam obcy. Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Blumskiego specjalizuje się w obsłudze firm, w tym również zarządzaniu ryzykiem. Należy podkreślić, że radca prawny Aleksander Blumski był pierwszym w historii spółek officer compliance w BZ WBK TFI S.A. i BZ WBK Asset Management S.A., odpowiedzialnym za wdrożenie kilkudziesięciu  nowych procedur i polityk w obu spółkach. Niewątpliwie świadczy to o jego bardzo dobrej znajomości realiów biznesu.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki