flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Forma uchwały zgromadzenia wspólników powołująca pełnomocnika do czynności wymagającej formy szczególnej

17 czerwca 2020 r.

Forma uchwały zgromadzenia wspólników powołująca pełnomocnika do czynności wymagającej formy szczególnej

Zgodnie z art. 210 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w przypadku, gdy spółka ma zawrzeć umowę ze swoim Członkiem Zarządu wymagane jest wyjątkowe reprezentowanie spółki, tj. przez pełnomocnika powołanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników (albo przez Radę Nadzorczą), a nie przez Zarząd, co ma uchronić spółkę przed niekorzystnym rozporządzeniem w związku z konfliktem interesu prywatnego Członka Zarządu z interesem spółki.

Pojawia się pytanie o formę uchwały w przypadku, gdy sama przyszła umowa winna być zawarta w formie szczególnej. W praktyce obrotu najczęściej chodzi o przyszłą umowę przenoszącą własność nieruchomości pomiędzy spółką a członkiem zarządu, przyszłą umowę lub zmianę umowy spółki komandytowej w konstrukcji sp. z o.o. sp.k. (w której członek zarządu sp. z o.o. jest zarazem komandytariuszem sp.k.), czy też przyszłą umowę inwestycyjną (gdy wspólnik spółki jest zarazem jest jej członkiem zarządu).

Kwestia formy uchwały Zgromadzenia Wspólników budzi wiele kontrowersji – w orzecznictwie oraz w literaturze przedmiotu prezentowane są dwa stanowiska w tym zakresie. Regulacji szukamy odruchowo w Kodeksie Spółek Handlowych (ale czy je tam znajdziemy ?), a posiłkowo również w przepisach Kodeksu Cywilnego (ale czy słusznie szukamy w KC ?).

Spore zamieszanie wprowadził wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2012 roku (sygn. II CSK 217/11, przewodniczył SSN Henryk Pietrzkowski), w którym przyjęto, że do pełnomocnictwa, które zostało udzielone na podstawie art. 210 § 1 KSH nie mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego. Sąd Najwyższy podkreślił, że pełnomocnictwo takie objęte jest odrębną regulacją przewidzianą przez Kodeks Spółek Handlowych, a w konsekwencji wystarczająca jest zwykła forma pisemna, ponieważ KSH nie wymaga formy szczególnej. Faktycznie regulujący materię art. 210 § 1 KSH nie wskazuje formy szczególnej, a więc co do zasady stosując np. art. 248 KSH wydawałoby się idąc tym tokiem rozumowania, że wystarczająca jest forma pisemna niezależnie od czynności, którą podejmie pełnomocnik.

Nowsze orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2019 r. (sygn. III CZP 71/18, przewodniczył SSN Jacek Gudowski), odwołuje się do zasady jedności prawa cywilnego, którego częścią jest prawo handlowe poprzez zastosowanie art. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, pozwalając w zależności od sytuacji stosować wprost przepisy kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 99 § 1 KC  jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. Po zapoznaniu się z tą regulacją należy postawić tezę, że uchwała Zgromadzenia Wspólników powołująca pełnomocnika, również wymaga zachowania szczególnej formy – notarialnej np. do przeniesienia własności nieruchomości lub zmiany spółki komandytowej albo z podpisami notarialnie poświadczonymi np. do zawarcia umowy inwestycyjnej zawierającej elementy przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów.

Kierowanie się nowszym orzeczeniem jest zalecane z wielu względów. Po pierwsze jest bezpieczniejsze – w przypadku sporu sądowego, gdy sędzia podzielać będzie pogląd orzeczenia z 2019 r. pozostaniemy bezbronni (nieważność czynności), podczas gdy zastosowanie formy notarialnej i „trafienie” na sędziego podzielającego pogląd z 2012 r. niczemu nie grozi (forma notarialna „konsumuje” formę pisemną). Po drugie orzeczenie z 2012 r. wydaje się jednak jednostkowe, wcześniejsze orzeczenie z 2009 r. również podzielało pogląd z 2019 r. Po trzecie pogląd o wyjątkowości pełnomocnictwa z art. 210 § 1 KSH jest nieprzekonywujący. Przepis ten winien być traktowany jak część systemu prawa cywilnego (przeciwne rozumienie jest anarchizujące, wprowadza niepewność prawną), szczególnie, że nie zawiera on uregulowania odnośnie formy, a więc należy odpowiedzi na pytanie dotyczące formy szukać gdzie indziej, tj. przy zastosowaniu art. 99 § 1 KC.

Podsumowując, należy uznać, że w przypadku powołania pełnomocnika na podstawie art. 210 § 1 KSH wymagane jest zachowanie formy właściwej dla umowy, którą ma w przyszłości zawrzeć pełnomocnik.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki