flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Istotne dla przedsiębiorców zmiany w prowadzeniu spraw sądowych

20 października 2019 r.

Istotne dla przedsiębiorców zmiany w prowadzeniu spraw sądowych

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego która wejdzie w życie w większości 7 listopada, obejmuje ponad 300 nowych lub zmienianych przepisów. Przedstawiamy kilka zmian – tych istotnych dla przedsiębiorców.

Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego raczej utrudnią i przedsiębiorcom, i sądom, rozstrzyganie spraw gospodarczych. Sąd, po przywróceniu procedury gospodarczej będzie musiał skupić się na weryfikacji licznych rygorów proceduralnych ciążących na uczestnikach procesu, co zaburzy dotychczasowe elastyczne prowadzenie spraw.

Oprócz przedsiębiorców nowa procedura obejmie także poręczycieli, którzy poręczyli za dług, sami przedsiębiorcami nie będąc. Nowelizacja wprowadza krótkie terminy w postępowaniu gospodarczym, zrezygnowano ze sztywnych terminów dotyczących złożenia odpowiedzi na pozew, i pozostawiono sądowi możliwość decydowania w tym zakresie. W kwestii dowodów istotniejszy stanie się ten z dokumentów. Dowód z zeznań świadka traktowany będzie jedynie jako pomocniczy.

Należy wskazać, że zaproponowane przez projektodawcę nowe brzmienie art. 139 § 3 KPC przewiduje zniesienie fikcji doręczenia dla osób fizycznych. Oznacza to, że w przypadku nieodebrania korespondencji przez pozwanego, sąd poinformuję o tym fakcie powoda, jednocześnie zobowiązując go do doręczenia korespondencji za pośrednictwem komornika. Znacznie przyczyni się to do wydłużenia postępowania.

Zmieniono także ustawę o kosztach sądowych. Modyfikacji uległ art. 13 ust. 1 u.k.s.c. zgodnie z którym, w sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu powyżej 20.000 zł uiszcza się opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, której maksymalny wymiar ulega zwiększeniu z 100.000 zł do 200.000 zł. W sprawach z przedziału 10.000 zł – 20.000 zł wyłączono zasadę obliczania opłaty sądowej jako 5% wartości przedmiotu sporu. Wprowadzono jednak przedziały kwotowe, dla których będzie obowiązywała określona opłata ukształtowana w zależności od wartości przedmiotu sporu.

Znaczącą modyfikację przeszedł również art 29 u.k.s.c. w myśl którego opłata od pozwu w sprawie o rozwiązanie spółki, wyłączenie wspólnika ze spółki, uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki, stwierdzenie nieważności uchwały wspólników  lub  uchwały  walnego zgromadzenia spółki, ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki, uchylenie uchwały zgromadzenia obligatariuszy lub stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy (art. 29) z dotychczasowych 2.000 zł wzrośnie do 5.000 złotych.

Wzrosła również opłata od wniosku o założenie księgi wieczystej, połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, odłączenie nieruchomości lub jej części, sprostowanie działu I-O, wpis ostrzeżenia lub dokonanie innych wpisów (art. 44 ust. 1 u.k.s.c. ) wynosi teraz 100 zł. Nowością jest także opłata od wniosku o dostarczenie orzeczenia lub zarządzenia z uzasadnieniem, i również wynosi ona 100 zł.

System opłat sądowych zostaje uproszczony i ujednolicony. Uproszczone zostaje także postępowanie dowodowe, ograniczona zostanie częstość i obszerność uzasadnień etc. To wszystko ma zlikwidować wielomiesięczne oczekiwanie na podjęcie czynności przez sąd –  jak okaże się w praktyce?

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki