flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » OBSŁUGA SPÓŁEK » Strona 3

Kompleksowa obsługa spółek i obsługa prawna firm

Jestem prawnikiem specjalizującym się w codziennej obsłudze firm.

Legitymuję się doświadczeniem w pracy m.in. z Prezesami spółek z Grupy Banku Zachodniego WBK, dyrektorami T-Mobile, Zarządami spółek z kapitałem zagranicznym, dyrektorem Oddziału Banku, ale też z przedsiębiorcami polskimi.

Jestem zorientowany na rozwiązanie problemu klienta w taki sposób, by nie utrudniać prowadzenia firmy i by spraw prawnych było w przyszłości jak najmniej.

Proponuję współpracę na wszystkich etapach rozwoju firmy:

Jestem otwarty na dobranie elastycznego sposobu rozliczenia (stawka godzinowa, ryczałtowa) – zapraszam do zapoznania się ze szczegółowym cennikiem.

Powierz sprawy formalne prawnikowi i zajmij się istotą biznesu.

Zadzwoń lub wyślij wiadomość.

07.06.2018

Uprawnienia sądu rejestrowego w postępowaniu o wykreślenie niedopuszczalnego wpisu do KRS ze względu na obowiązujące przepisy prawa

Sąd rejestrowy, w ramach postępowania o wykreślenie z KRS wpisu niedopuszczalnego ze względu na obowiązujące przepisy prawa, nie jest uprawniony do badania zgodności z ustawą uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, która stanowi materialnoprawną podstawę dokonanego wpisu.

Przeczytaj artykuł →
09.04.2018

Legitymacja procesowa do zaskarżenia uchwały sp. z o.o.

Osobom nienależącym do zarządu, rady nadzorczej oraz niebędącym wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie przysługuje prawo do ustalenia nieważności uchwały zgromadzenia wspólników ze względu na jej sprzeczność z ustawą na podstawie art. 189 KPC, nawet gdyby skarżący miał interes prawny do wniesienia powództwa ustalającego.

Przeczytaj artykuł →
28.02.2018

Zarzut nieważności uchwały zgromadzenia wspólników

Sąd Najwyższy, wskazał, że art. 252 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, nie wskazuje podmiotów uprawnionych do podniesienia zarzutu nieważności uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki, a jednocześnie nie formułuje w tym zakresie żadnych ograniczeń. W rezultacie, należy uznać, że uprawnienie do podniesienia ww. zarzutu przysługuje każdemu, a więc zarówno podmiotom wskazanym w art. 250 KSH, jak i osobom trzecim.

Przeczytaj artykuł →
07.02.2018

Przepisy KSH dotyczące obowiązku likwidacji spółki są niezgodne z prawem UE

Jak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  (TSUE), który zapadł w sprawie polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Polbud – Wykonawstwo, przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, które uzależniają rozwiązanie spółki i wykreślenie jej z Krajowego Rejestru Sądowego od wcześniejszego przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, mogą utrudniać, a nawet uniemożliwiać dokonanie transgranicznego przekształcenia spółki, a tym samym stanowią ograniczenie unijnej swobody przedsiębiorczości

Przeczytaj artykuł →
02.01.2018

ARTYKUŁY DLA CZŁONKA ZARZĄDU I WSPÓLNIKA

ZARZĄD.

1. Odpowiedzialność Członka Zarządu wobec spółki.

2. Odpowiedzialność Członka Zarządu wobec wierzycieli spółki.

3. Jednoosobowa reprezentacja przez Członka Zarządu spółki, w której przewidziano reprezentację dwuosobową.

4. Samochód menadżera a koszt uzyskania przychodu (podróż prywatna).

5. Rozdzielność majątkowa Członka Zarządu…

Przeczytaj artykuł →
26.12.2017

PODZIAŁ SPÓŁKI.

Nie często, ale zdarza się, że po latach działalności spółki, wspólnicy podejmują decyzję o rozdzieleniu prowadzonej działalności bądź pomiędzy sobą bądź wedle przedmiotu działalności. Obowiązujące przepisy prawa przewidują kilka konstrukcji pozwalających na osiągnięcie tego celu. Rozpoczynając od zawarcia prostej umowy zbycia określonych przedmiotów majątkowych spółki, kończąc na bardziej skomplikowanych formach jak podział przez wydzielenie, podział przez przejęcie czy też podział przez zawiązanie nowej spółki.

Przeczytaj artykuł →
biznes compliance deweloper dział spadku franki international contracts kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce upadłość konsumencka venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zarząd spółki