flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » KILKA SŁÓW O DOSTĘPIE DO DROGI PUBLICZNEJ

12 stycznia 2023 r.

KILKA SŁÓW O DOSTĘPIE DO DROGI PUBLICZNEJ

TEMATY: 

Realizacja inwestycji budowlanej wymaga zapewnienia nieruchomości dostępu do drogi publicznej. Niezależnie od tego, czy nieruchomość została nabyta pod budowę domu rodzinnego czy hali produkcyjnej – brak dostępu do drogi publicznej uniemożliwia uzyskanie niezbędnych pozwoleń.

 

Opisywany obowiązek nakłada ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisy prawa budowlanego. Pierwsza ze wskazanych ustaw zawiera również legalną definicję dostępu drogi publicznej: dostęp do drogi publicznej oznacza dostęp do tej drogi albo przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności (art. 2 pkt. 14). Przepisy rozróżniają zatem bezpośredni dostęp do drogi publicznej i dostęp pośredni.
Z bezpośrednim dostępem mamy do czynienia, gdy nieruchomość bezpośrednio graniczy z drogą publiczną. Z kolei pośredni dostęp może być zapewniony przez inną działkę poprzez ustanowienie służebności lub poprzez drogę wewnętrzną.

 

Czym jest droga wewnętrzna? Ustawodawca zdefiniował pojęcie dróg wewnętrznych w opozycji do dróg publicznych wskazując, że drogi wewnętrzne nigdy nie stanowią dróg publicznych – nawet jeżeli ich właścicielem jest gmina. Przepisy dzielą drogi publiczne na cztery kategorie – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne, których zarządcami odpowiednio są Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, zarząd województwa, zarząd powiatu oraz wójt lub burmistrz gminy. Z kolei drogami wewnętrznymi są drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg.

 

Jeżeli zatem nieruchomość nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, to inwestor stoi przed wyzwaniem zapewnienia dostępu z wykorzystaniem innej działki.
W orzecznictwie zwraca się uwagę, że dostęp do drogi publicznej musi mieć charakter prawny i faktyczny. Oznacza to, że dostęp do drogi publicznej musi być zarówno realny – zapewniać faktyczną możliwość przejścia i przejazdu z terenu inwestycji do drogi publicznej, jak również wynikać z przepisu prawa, czynności prawnej lub orzeczenia sądowego. Wykazanie dostępu do drogi publicznej jest niezbędne już przy postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy. Warto jednak zwrócić uwagę, że na tym etapie nie są badane stosunki własnościowe nieruchomości zapewniającej dostęp do drogi publicznej – dopiero postępowanie budowlane wymaga nakłada na organ obowiązek dokonania ustaleń w tym zakresie.

 

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2022 r. (sygn. III CZP 19/22) jeżeli zapewnienie dostępu do drogi publicznej ma nastąpić w wykorzystaniem ogólnodostępnej drogi wewnętrznej, to nie zachodzi potrzeba posiadania przez właściciela dodatkowego tytułu prawnego do korzystania z drogi wewnętrznej – wystarczającym dla wykazania dostępu do drogi publicznej jest fakt graniczenia nieruchomości z drogą wewnętrzną. W takiej sytuacji bowiem właściciel nie może zakazać lub ograniczyć korzystania z niej. Jeżeli jednak droga wewnętrzna nie ma charakteru ogólnodostępnego, to na potrzeby postępowania administracyjnego (np. uzyskania pozwolenia na budowę) koniecznym będzie uzyskanie zgody właściciela na korzystania z drogi wewnętrznej. Analogicznie będzie w sytuacji, gdy nieruchomością jest oddzielona od drogi publicznej nieruchomością sąsiada. Inwestor ma kilka możliwości, a najbardziej pożądaną jest służebność, która może zostać ustanowiona w formie umowy z właścicielem, jak również w formie orzeczenia sądowego, w tym zasiedzenia. Przez ustanowienie służebności właściciel nieruchomości władnącej uzyskuje prawo do korzystania z nieruchomości obciążonej na potrzeby przechodu i przejazdu. Dostęp do drogi publicznej może jednak zostać zapewniony również poprzez nabycie udziału we własności nieruchomości sąsiedniej, która posiada dostęp do drogi publicznej. Słabszy skutek prawny odniesie umowa o korzystanie z nieruchomości, ze względu na możliwość jej rozwiązania. Jeżeli jednak umowa zostanie sformułowana prawidłowo, w sposób określający dokładnie uprawnienia stron, to może ona stanowić skuteczną alternatywę dla pozostałych rozwiązań.

 

Ilekroć zatem zamierzamy nabyć działkę w celach budowlanych, powinniśmy upewnić się, czy brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej nie uniemożliwi nam przeprowadzenia budowy.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki