flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » KLAUZULA VESTINGU

9 września 2021 r.

KLAUZULA VESTINGU

Vesting to pokrewny do ESOPu system motywacyjny zachęcający zarządzającego firmą do ściślejszego związania ze spółką. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest wprowadzenie zapisu w umowie spółki (statucie), który umożliwia objęcie udziałów/akcji po upływie określonego czasu i na specjalnych warunkach.

Vesting skonkretyzowany w umowie spółki i statucie swojego kształtu nabiera najczęściej w umowach inwestycyjnych. W najprostszej konfiguracji postanowienia uprawniają do nabycia pakietu akcji/udziałów pod pewnymi warunkami – w całości lub stopniowo po przepracowaniu określonego czasu. Czas działania mechanizmu (okres przejściowy) zwykle wynosi kilka lat. Wprowadzenie takiego rozwiązania jest przydatne szczególnie, gdy sukces inwestycyjny w znacznej mierze zależy od wykonywania obowiązków menadżerskich przez założyciela na rzecz spółki.

Klauzula jest stosowana również w ramach umów z członkami zarządu. Możliwe jest zastrzeżenie warunku (np. osiągnięcia określonego wyniku finansowego), którego ziszczenie umożliwi nabycie akcji/udziałów, co skutecznie motywuje do efektywnej pracy. Odmianą omawianej klauzuli jest tzw. reverse vesting. Przy jej zastosowaniu strona obejmuje udziały/akcje już przy zawarciu umowy, jednak zaistnienie wskazanych w umowie warunków skutkować będzie ich utratą.

Istotne znaczenie dla zabezpieczenia interesów beneficjenta ma wskazanie w umowie okoliczności, które skutkować będą tzw. akceleracją, zwaną też vestingiem przyśpieszonym. W sytuacjach takich jak sprzedaż pozostałych udziałów bądź wejście firmy na giełdę, uprawniony może otrzymać udziały/akcje za okres, którego jeszcze nie przepracował.

Objęcie nowych udziałów dokonywane jest zazwyczaj poprzez procedurę podwyższenia kapitału. Umowa inwestycyjna powinna precyzyjnie opisywać ten proces, wskazując terminy dokonania odpowiednich czynności i m.in. „opanować” problemy związane z dotychczasowymi klauzulami, w szczególności prawem pierwszeństwa.

Vesting stosowany jest zazwyczaj przy okazji pojawienia się inwestora finansowego, dla którego oczywiste jest, że przyszły sukces swojej inwestycji jest ściśle powiązany z maksymalnym zaangażowaniem osoby lub osób, najczęściej założycieli, którzy najlepiej znają i czują dany biznes. Inwestor pozornie straci (jego procentowy udział w kapitale będzie niższy), ale zyska znacznie więcej – spółka zapewne będzie rozwijać się znacznie lepiej, niż zarządzana przez niezaangażowanego, zewnętrznego menadżera.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki