flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Kolejne orzeczenia korzystne dla frankowiczów!

2 kwietnia 2021 r.

Kolejne orzeczenia korzystne dla frankowiczów!

Banki w postępowaniach sądowych dotyczących kredytów frankowych podnoszą, że kredytobiorca we wniosku kredytowym podpisał oświadczenie o wyborze kredytu w walucie wymienialnej oraz świadomości ryzyka kursowego i stosowanych przez bank klauzul waloryzacyjnych. Zdaniem instytucji kredytowych kwestionowane przez kredytobiorców klauzule zostały indywidualnie uzgodnione, a kredytobiorcy należycie poinformowani, a zatem nie mogą domagać się unieważnienia umowy.

Na odmiennym stanowisku stanął Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 14.8.2020 r. (I ACa 865/18) wskazując, że złożenie oświadczenia o świadomości ryzyka kursowego przez kredytobiorcę na przygotowanym formularzu nie oznacza, że Bank spełnił należycie ciążący na nim obowiązek informacyjny ze szczególną starannością, zachowując się w sposób lojalny wobec kredytobiorcy. Z kolei złożenie wniosku o udzielenie kredytu w walucie wymienialnej nie oznacza, że kredytobiorca miał realny wpływ na ukształtowanie zawartych w umowie postanowień.

Sąd swoim orzeczeniem wpisał się w dotychczasową linię orzeczniczą korzystną dla frankowiczów, zgodnie z którą postanowienia odwołujące się do tabeli kursowej banku przy ustalaniu wysokości raty kredytu stanowią naruszenie równowagi kontraktowej stron, gdyż nie posługują się kryteriami zobiektywizowanymi – o wysokości raty kredytu może jednostronne decydować kredytodawca kształtując w ten sposób wysokość własnych korzyści finansowych w sposób nieprzewidywalny dla kredytobiorcy. Zdaniem Sądu taka klauzula jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, rażąco narusza interes konsumenta, a zatem nie jest dla niego wiążąca.

Jednocześnie wskazano, że sąd pierwszej instancji błędnie przyjął, że kredytobiorca miał możliwość spłaty kredytu we frankach szwajcarskich, a zatem z ominięciem klauzuli waloryzacyjnej.

Przepisy dotyczące klauzul niedozwolonych różnicują możliwość kwestionowania postanowień umownych od tego, czy określają główny przedmiot umowy, czy też nie. W pierwszym przypadku możliwość ich badania istnieje o ile nie zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. Orzecznictwo nie jest w tej kwestii zgodne, ale co istotne – zdaniem Sądu nie ma znaczenia, czy uznamy klauzulę waloryzacyjną za określającą główny przedmiot umowy. Klauzula będzie podlegała badaniu z punktu widzenia zgodności z dobrymi obyczajami i interesem konsumenta, gdyż nie została sformułowana w sposób jednoznaczny skoro kredytobiorca nie jest w stanie oszacować wysokości obciążających go w przyszłości świadczeń.

Ponadto Sąd w omawianej sprawie uznał za niedopuszczalne stosowanie w umowach kredytów walutowych postanowień przewidujących, że wysokość kwoty kredytu wypłacanego w złotych zostanie obliczona na podstawie kursu kupna franka szwajcarskiego, a wysokość raty według kursu sprzedaży.

W ostatnim czasie utrwala się orzecznictwo korzystne dla frankowiczów. Nasza Kancelaria oferuje kompleksową usługę prawną w zakresie kredytów frankowych – zachęcamy do zapoznania się z ofertą i wysłania Państwa umowy do wstępnej analizy.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki