flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Kredyty frankowe – roszczenia rat starszych niż 10 lat nie są przedawnione

17 sierpnia 2021 r.

Kredyty frankowe – roszczenia rat starszych niż 10 lat nie są przedawnione

Trybunał Sprawiedliwości: upływ terminu przedawnienia w odniesieniu do powództwa o zwrot kwot zapłaconych w ramach realizacji umowy zanim konsument poweźmie wiedzę o nieuczciwym charakterze warunku jest niezgodny z dyrektywą. 

Orzeczenia wydane zostały na kanwie sprawy dotyczącej umowy kredytu hipotetycznego denominowanego we  franku szwajcarskim  i podlegającego spłacie w euro, zawartego przez konsumenta z BNP Paribas Personal Finance. Sądy badały czy nieograniczone ryzyko kursowe ponoszone przez jedną stronę stosunku obligacyjnego należy uznać za niezgodne z unijną dyrektywą, a w konsekwencji niewiążące konsumenta. W odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez sądy francuskie TSUE stwierdził, że jeżeli informacje przekazane kredytobiorcy opierają się na złożeniu, że różnica kursu pozostanie stabilna przez cały okres spłaty kredytu, to należy przyjąć, że nie spełniają wymogu przejrzystości. Zdaniem Trybunału tego rodzaju warunki obciążają konsumenta ryzykiem nieproporcjonalnym do świadczeń i kwoty otrzymanego kredytu, ponieważ stosowanie tych warunków skutkuje tym, że konsument musi długoterminowo ponieść koszt zmiany kursów walut. Ponownie wskazano, że sąd krajowy powinien zbadać, czy kwestionowane postanowienia stanowią istotny element umowy, określający jego główny przedmiot. W takim wypadku warunki mogą zostać uznane za nieuczciwe jeżeli nie zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

Ponadto TSUE zwrócił uwagę, że dyrektywa w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich nie stoi na przeszkodzie przepisom krajowym przewidującym termin przedawnienia dla powództwa mającego na celu dochodzenie skutków o charakterze restytucyjnym. Jednakże zaznaczono, że termin przedawnienia nie może upływać zanim konsument dowiedział się o nieuczciwym charakterze warunku. Oznacza to możliwość dochodzenia  roszczeń z tytułu klauzul niedozwolonych starszych niż 10 lat – o ile konsument nie miał wiedzy o ich nieuczciwym charakterze.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki