flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Kredyty hipoteczne we frankach

24 sierpnia 2015 r.

Kredyty hipoteczne we frankach

SPRAWDZIMY KLAUZULE NIEDOZWOLONE W PAŃSTWA UMOWIE KREDYTOWEJ.

PO PRZESŁANIU UMOWY OKREŚLIMY PAŃSTWA POTENCJALNE ROSZCZENIA I PRAWDOPODOBNE KOSZTY.

Doświadczenie zdobyte w Grupie Banku Zachodniego WBK S.A. gwarantuje, że nasze wyliczenia będą realistyczne, oparte na aktualnym stanie orzecznictwa sądów.

swiss franc exchange rate 1

(1)    Jeżeli w Państwa umowie kredytu hipotecznego znajduje się klauzula umożliwiająca Zarządowi banku swobodne kształtowanie zmiany oprocentowania kredytu, oznacza to, że jest to klauzula niedozwolona i taki zapis jest nieważny.

Zastanówmy się czy marża banku była choćby przez miesiąc wyższa niż w dniu udzielenia kredytu ?

Jeżeli w Państwa umowie znajdowała się ww. klauzula, a marża banku była wyższa niż w dniu udzielenia kredytu, oznacza to, że doszło do nadpłaty rat kredytowych.

(2) Jeżeli w Państwa umowie kredytu hipotecznego znajduje się klauzula nakazująca przeliczanie kursu CHF/PLN według kursu sprzedaży dewiz obowiązującym w banku, oznacza to, że jest to klauzula niedozwolona i taki zapis jest nieważny.

Zastanówmy się czy Państwa bank stosował własny kurs sprzedaży CHF/PLN przy przeliczaniu choćby jednej raty kredytu ?

Jeżeli w Państwa umowie znajdowała się ww. klauzula, a bank stosował własny kurs sprzedaży, oznacza to, że doszło do nadpłaty rat kredytowych.

(3) Od 18 grudnia 2014 r. LIBOR 3-miesięczny przyjął wartość ujemną.

Zastanówmy się czy Państwa bank zawsze uwzględniał ujemny LIBOR, a może w sposób niezgodny z prawem „zatrzymał się” na poziomie 0 % lub wyższym ?

Jeśli Państwa bank bezprawnie nie uwzględniał ujemnego LIBORu, oznacza to, że doszło do nadpłaty rat kredytowych

(4) Banki często narzucały klientom dodatkowe ubezpieczenia, w tym tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu. bezpieczenie niskiego wkładu.

Zastanówmy się czy Państwa bank zmusił Państwa do takiego ubezpieczenia.

Jeśli w umowie znajdowała się klauzula zobowiązująca do ubezpieczenia niskiego wkładu, to była ona bezprawna, a bank winien zwrócić składkę ubezpieczeniową.

flaga Szwajcarii w grach

Zachęcam Państwa do podjęcia działań, jak uczynili to moi klienci, państwo P., którzy uzyskali satysfakcjonujące obniżenie kwoty nominalnej kredytu i radykalne zmniejszenie oprocentowania.

Nie uchylimy się całkowicie od skutków zaciągnięcia przez Państwa kredytu. Powalczmy o rzetelne przestrzeganie rozsądnych warunków umowy. Nie obiecuję gruszek na wierzbie. Opisałem Państwa bezsporne prawa wynikające z faktu, iż wyżej opisane klauzule zostały wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych. Nie będziemy opierać argumentacji na niesprawdzonej konstrukcji umowy pozornej ani klauzuli rebus sic stantibus. Nie obiecujemy, że sąd uzna całą umowę za nieważną. To, do czego Państwa zachęcam, ma oparcie w faktach, rejestrze klauzul niedozwolonych, orzeczeniach sądu i zawartej przez Państwa P. ugodzie.

PO PRZESŁANIU UMOWY OKREŚLIMY PAŃSTWA POTENCJALNE ROSZCZENIA I PRAWDOPODOBNE KOSZTY.

 

Szanowni Państwo,

Powyższy artykuł został sporządzony w 2015 r. i nic nie stracił na aktualności po wyroku TSUE w sprawie Państwa Dziubak (z dnia 2.10.2019 r.). Zachęcam do kontaktu – określimy rząd roszczeń i ustalimy dalszą strategię związaną z Państwa umową.

Pozdrawiam,

Aleksander Blumski

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki