flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » Kupno nieruchomości obciążonej w toku egzekucji

5 stycznia 2020 r.

Kupno nieruchomości obciążonej w toku egzekucji

Omawiany dziś rodzaj egzekucji z nieruchomości jest częstym kierunkiem zaspokajania roszczeń wierzycieli. Jest on z pewnością dość uciążliwym dla dłużnika sposobem egzekwowania roszczenia i przeważnie jest to ostatni składnik majątku dłużnika. Istnieje więc ryzyko, że taki składnik zostanie usunięty spod zajęcia, co wiązać się będzie z udaremnieniem egzekucji.

Mając na względzie takie niebezpieczeństwo ustawodawca wprowadził przepisy, które mają zapobiec takim sytuacjom. Między innymi z dyspozycji art. 930 KPC wynika, że rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalszy tok postępowania wobec tej nieruchomości, a rozporządzanie przedmiotami, które podlegają zajęciu razem z nieruchomością są nieważnie po ich zajęciu.

Ustawa nie zakazuje dłużnikowi zbycia zajętej w toku egzekucji nieruchomości, nie przewiduje również skutku nieważności tej czynności – jednakże jak można się domyślić zmiana ta będzie ujawniona w księdze wieczystej odpowiednim wpisem. Dłużnicy często wolą sprzedać nieruchomość w trybie pozaegzekucyjnym, ponieważ mogą w ten sposób uzyskać wyższą cenę. Dla kontrastu – cena wywoławcza na licytacji egzekucyjnej wynosi 3/4 wartości nieruchomości, w kolejnym etapie jest to już 2/3 wartości.

Sprzedaż egzekucyjna ma jednak daleko idące skutki również dla potencjalnego nabywcy obciążonej nieruchomości. Przepisy mówią o tym, że wierzyciel może dalej prowadzić egzekucję z tej nieruchomości w taki sam sposób jakby do zbycia nie doszło.

Nabywca takiej nieruchomości musi więc przygotować się na taką okoliczność. Istnieje bowiem ryzyko, że dłużnik nie zaspokoi wszystkich roszczeń swojego wierzyciela, przykładowo z sumy uzyskanej z tytuły sprzedaży tejże nieruchomości. Postępowanie egzekucyjne nie zostanie w takim przypadku zakończone, a egzekucja względem nieruchomości będzie wciąż aktualna, co w konsekwencji może doprowadzić do utraty prawa własności nieruchomości przez osobę, która nabyła je w trybie pozaegzekucyjnym.

Warto więc zachować szczególną ostrożność w procesie kupna obciążonej nieruchomości, ponieważ według przyjętych norm – nabywcy nie przysługują żadne środki obrony jako osobie trzeciej w postępowaniu egzekucyjnym, może on jedynie uczestniczyć w egzekucji również jako dłużnik i korzystać z tych uprawnień, które dłużnik w tym postępowaniu posiada. Najbezpieczniejszą formą nabycia obciążonej nieruchomości jest nabycie jej w drodze licytacji.

biznes deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości obsługa spółek ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podatki podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki